13-02-2018 09:31 | Door: Martijn van der Donk

De vraag naar duurzaam geproduceerd vlees zal naar verwachting de komende jaren verder door zetten. Dit biedt kansen voor producenten, maar is geen garantie voor succes. Volgens Rabobank moet een succesvol duurzaam concept voldoen aan drie voorwaarden.

De grote uitdaging voor duurzame vleesproducenten is volgens de Rabobank het vinden van de juiste balans tussen schaalgrootte en uniciteit. Het wel of niet slagen daarin hangt af van drie voorwaarden (pijlers).

Pijler 1: Goede voorbereiding en samenwerken

Een nieuw concept moet nadrukkelijk in samenwerking met de keten tot stand komen. Van voerproducent tot retailer, elke schakel dient zijn verantwoordelijkheid te nemen in:

  • dierenwelzijn: juiste genetica, stallen, transport, slachtproces, dierengezondheid, tracking & tracing
  • duurzaamheid: beperken van de impact op milieu en omgeving, lokale productie van voer, verantwoord antibioticagebruik.
  • rentabiliteit: lange termijn afspraken over afzet en prijs, spreiding van financiering en risico’s over meerdere ketenpartners.

Pijler 2: Verbinding met de consument

Wees onmisbaar voor de consument. Hoe het product in de markt wordt gezet en wat de boodschap is, zijn daarbij belangrijk. Kernelementen voor een krachtig verhaal van elk vleesproduct zijn simpel, authentiek en vertrouwen.

Pijler 3: Keuze voor het juiste afzetkanaal

Zorg voor een goede spreiding in afnemers. Kansen liggen in lokale horeca, bij ambachtelijke slagers of andere vers speciaalzaken en in sommige gevallen zelfs online. Betrek hen bij de ontwikkeling van smaak, merk en beleving van het vlees. Ondernemers die volume in afzet willen realiseren zullen aandacht moeten geven aan de meerwaarde voor de supermarkt. Idealiter wordt de retailer betrokken bij de ontwikkeling en verbindt deze zich aan het product in de vorm van een lange termijn afzetovereenkomst.

Bron: Rabobank | Afbeelding: Shutterstock