02-10-2015 12:27 | Door: Chris Thijssen

De Nederlandse glastuinbouw is in 2030 al een eind op weg richting een klimaatneutrale teelt. Dat voorspellen onderzoekers van CE Delft.

Uit de studie Visie glastuinbouw 2030 klimaat en energie die CE Delft heeft verricht voor LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de glastuinbouw in 2030 al forse stappen zal hebben gezet om in 2050 klimaatneutraal te opereren.

De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken dat het energiegebruik in 2050 voor 80 tot 95 procent CO2-vrij moet zijn. De vraag is nu welke stappen nodig zijn om in 2030 al fors op weg te zijn naar een klimaatneutrale glastuinbouwsector, met een CO2-reductie van 30 tot 50 procent ten opzichte van 2005. Dat komt neer op een verlaging van 6,2 naar ongeveer 5 megaton CO2. 

Het Nieuwe Telen

Volgens de onderzoekers kan de grootste winst worden behaald door maatregelen in de kassen, zoals zuinigere teeltwijzen en zuinigere kassen, ook bekend als Het Nieuwe Telen. Daarnaast zien ze het hergebruiken van warmte en het leveren van duurzame energie aan kassen als belangrijke maatregelen.

Per regio zijn hierin flexibele oplossingen mogelijk, stellen de onderzoekers. Zo kunnen glastuinbouwers zich aansluiten bij een warmtenet, aardwarmte gebruiken of flexibel elektriciteit gebruiken op momenten dat er goedkope zon- en winenergie is. Een warmtekrachtkoppeling (WKK)-installatie wordt dan aangezet voor stroomlevering als elektriciteit duur is.

Schonere elektriciteit

Een deel van de glastuinders teelt volgens CE Delft speciale gewassen, waarvoor alleen een elektrische aansluiting nodig is, ook voor verwarmen. “Omdat elektriciteit de komende jaren steeds schoner en zonder CO2 wordt geproduceerd levert de glastuinder zo een bijdrage aan klimaatneutraal”, schrijven de onderzoekers.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en LTO Glaskracht Nederland hebben in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 afgesproken een visie te ontwikkelen op de aanpak van de energieverduurzaming van de glastuinbouwsector na 2020. In het kader van het programma Kas als Energiebron en EZ en LTO Glaskracht Nederland wordt al jaren onderzoek gedaan naar zuinigere teeltwijzen.

Bron: CE Delft | Foto: Ken, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)