09-10-2015 10:08 | Door: Erik Verheggen

Afvalbedrijf Attero heeftt een nieuwe biomassa-energiecentrale in Odiliapeel in gebruik genomen. De centrale levert duurzame stoom aan de aardappelverwerker Peka Kroef, aan de overkant van de straat.

De bedrijven transporteren de stoom via een pijpleiding. Peka Kroef kan met de warmte in de helft van zijn energiebehoefte voorzien. Bij de start van de bouw verwachtte de aardappelverwerker met de nieuwe centrale 7 miljoen kubieke meter aardgas te besparen.

De centrale van Attero draait op versnipperd snoeiafval uit de gemeenten Odiliapeel, Bernheze, Oss, Veghel, Uden en Sint-Oedenrode. Ook gebruikt Attero houtachtig materiaal dat het bedrijf terugwint uit de compostering van gft- en groenafval.

De nieuwe biomassacentrale heeft een rendement van 91 procent. Attero heeft daarvoor onder meer apparatuur ingebouwd om de warmte uit rookgassen terug te winnen.

Peka Kroef heeft op zijn terrein ook een biogasinstallatie. Het bedrijf zet zetmeel uit zijn afvalwater om in biogas, om er duurzame stroom en warmte mee te produceren.

Bron: Brabants Dagblad, Attero, Peka Kroef | Foto: Josbert Lonnee, Public Domain