19-10-2015 12:29 | Door: Chris Thijssen

Pnat, een denktank van Italiaanse biologen en ontwerpers, heeft een drijvende kas gebouwd die zout of vervuild water omzet in zoet water. Dat maakt gewassenteelt in de kas mogelijk.

De zogeheten JellyFish Barge is een modulaire, drijvende kas voor intensieve landbouw op zee. Een module bestaat uit een houten basis, die drijft op gerecyclede plastic vaten, met daarop een glazen kas. De kas is omringd door zeven zonne-ontziltingseenheden.

De ontziltingsunits verwarmen zout of vervuild water tot het verdampt. Uit de waterdamp ontstaat schoon, zoet water. Volgens de ontwerpers kan de drijvende kas hiermee tot 150 liter zoet water per dag produceren.

De drijvende kas kan 150 liter zoet water per dag produceren

70 procent minder water

Dit water wordt vervolgens steeds gerecycled in een hydroponisch systeem. In dit systeem groeien gewassen op een bed van met mineralen verrijkte klei. De JellyFish Barge kan tot 70 procent water besparen ten opzichte van traditionele landbouwmethodes.

Volgens de ontwerpers van Pnat is het huidige voedselsysteem economisch, ecologisch en sociaal onhoudbaar.

“De landelijke en gecentraliseerde voedselproductie gebruikt een grote hoeveelheid grondstoffen, zoals land, water, energie en transport”, stellen ze op hun website. “Die worden steeds schaarser en duurder als de wereldbevolking en verstedelijking blijven toenemen.”

De ontwerpers zien de drijvende kas dan ook als alternatief voor de traditionele landbouw.

Bron: Pnat