19-10-2015 12:19 | Door: Chris Thijssen

Big Developments, een initiatief van verschillende bedrijven uit de veehouderij en kennisinstituten als Wageningen UR, werken aan ‘de varkensstal van de toekomst’.

Dat schrijft De Gelderlander. Volgend jaar starten de samenwerkende partijen met een kleinschalig proefbedrijf met veertig zeugen in Boekel.

Doel is een varkenshouderij te ontwikkelen die aan alle toekomstige milieueisen voldoet, past in het landschap, door de consument wordt omarmd en de boer geld oplevert.

Loslopende varkens

Big Developments is een verzameling van varkensboeren, stalbouwers, mestverwerkers en kennisinstituten als Wageningen UR, bijeengebracht door AgriFood Capital in Noordoost-Brabant.  

‘De varkensstal van de toekomst’, die in 2020 helemaal klaar moet zijn, wijkt volgens de samenwerkende organisaties in veel opzichten af van huidige stallen. De stal is bedoeld voor zeugen, biggen en mestvarkens samen, zoals bij gesloten bedrijven.

De varkens lopen los en zeugen kramen vrijelijk in plaats van in kraamhokken. Eten zoeken de varkens al wroetend in de stal. Daarnaast doen ze hun behoeftes niet in hun hok, maar op een toilet.

Bron: De Gelderlander | Foto: Adrian Scottow, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)