Hill+Knowlton Strategies

Charlotte de Voogd

Director Communications & Sustainability

Informatie

Bedrijfsnaam

Hill+Knowlton Strategies

Vestigingsplaats

Amsterdam

Versnellen van verduurzaming

De afgelopen jaren heeft duurzaamheid zich in rap tempo en als een olievlek verspreid. Waar eind jaren negentig bedrijven nog voorzichtig probeerden om zich te onderscheiden met de Triple Bottom Line en hier en daar sustainability afdelingen ontstonden, zijn er inmiddels nog maar weinig bedrijven te vinden waar duurzaamheid geen thema is in de boardroom. Bedrijven zijn steeds beter in staat om te bepalen hoe ze kunnen bijdragen aan de verduurzaming en hoe ze dit kunnen integreren in hun bedrijfsvoering.

Toch valt er nog een hoop te winnen en zijn er heel wat hurdles te nemen voordat we met z’n allen een volledige omslag gemaakt hebben. Verduurzamen is complex en kent vele dilemma’s. De visie van Hill+Knowlton Strategies is dat wij als adviseurs het meeste kunnen bijdragen door daar waar goede initiatieven ontstaan deze te stimuleren en te versterken in plaats van neer te kijken op bedrijven die hun duurzaamheid nog niet helemaal voor elkaar hebben. Daarnaast geloven wij sterk in partnerships en samenwerken om in staat te zijn echte stappen te nemen en bestaande systemen te veranderen.

Wij helpen onze klanten de juiste keuzes te maken in hun duurzaamheidsstrategie en -beleid, brengen ze in contact met de juiste partijen en zorgen voor een geloofwaardige doorvertaling naar alle relevante interne en externe stakeholders, evenals de media. Zo hebben wij als adviseurs de kans om bedrijven naar de volgende fase te brengen en de verduurzaming te helpen versnellen.

DuurzaamBedrijfsleven is een broodnodige inspiratie- en kennisbron voor het bedrijfsleven. Met het Green Leaders platform biedt DuurzaamBedrijfsleven bovendien een belangrijk podium aan de mensen die een grote rol kunnen spelen in het versnellen van de transitie naar een duurzame economie. Hoe meer bedrijven elkaar inspireren, op ideeën brengen en elkaars uitdagingen begrijpen, des te beter zijn ze in staat om tot innovaties te komen die over de hele keten een oplossing bieden en voor echte verduurzaming zorgen. Het behoeft weinig uitleg dat wij ons daar graag als partner bij aansluiten.