Frans
Rooijers

Directeur

CE Delft

Informatie

Naam

Frans Rooijers

Bedrijf

CE Delft

Functie

Directeur

Wie is Frans Rooijers?

Frans Rooijers is directeur van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, dat is gespecialiseerd in milieuvraagstukken en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen.

Persoon
Frans Rooijers rondde in 1990 zijn studie elektriciteitsvoorziening af aan de TU Delft. Naast elektriciteitsvoorziening ligt zijn expertise met name op het gebied van overheidsinstrumenten gericht op energiebesparing en schone energie in de gebouwde omgeving. Het thema energie interesseert Frans Rooijers vooral, omdat daarin veel samenkomt: van vervuiling tot onderdrukking.

Positie en resultaat
Sinds de oprichting in 1978 is de transformatie naar een duurzame economie de missie van CE Delft, waar Frans Rooijers in 1999 directeur werd. Met een combinatie van technische en economische kennis en met inzicht in zowel de bedrijfs- als maatschappelijke processen, draagt het onafhankelijke adviesbureau bij aan een duurzame samenleving. CE Delft heeft een breed scala aan nationale en internationale opdrachtgevers waaronder bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Met economische, technische en beleidsmatige expertise ondersteunt CE Delft opdrachtgevers om structurele veranderingen te realiseren op het gebied van energie, transport en grondstoffen.

Hoewel die urgentie voor verandering er al jaren is, neemt volgens Rooijers de laatste jaren de druk steeds verder toe. Volgens Rooijers kan de overheid een belangrijke rol daarin spelen door de wetgeving op het nieuwe ondernemen aan te passen. Dat is volgens hem nodig zodat niet alleen de koplopers maar ook de middengroepen en achterblijvers meegaan in de transitie naar een duurzame economie.