Maria
van der Heijden

Directeur

MVO Nederland

Informatie

Naam

Maria van der Heijden

Bedrijf

MVO Nederland

Functie

Directeur

Leeftijd

60

Wie is Maria van der Heijden?

Maria van der Heijden is sinds juni 2016 directeur van MVO Nederland, één van de grootste duurzame bedrijvennetwerken van Europa.

Resultaat
MVO Nederland focust op vier duurzaamheidsthema's. Die thema’s zijn: klimaatneutraal ondernemen, circulaire economie: ondernemen zonder afval, inclusief ondernemen en tot slot inclusief en duurzaam ondernemen in de keten.

Het jaar 2025 is door MVO Nederland als kantelpunt gedefinieerd. In dat jaar moet 20 procent van de Nederlandse bedrijven klimaatneutraal, circulair en inclusief zijn. Die 20 procent als doelstelling komt niet uit de lucht vallen; volgens Maria van der Heijden is dat namelijk het moment waarop een kantelpunt ontstaat waarop andere bedrijven gaan volgen. Haar visie is dat het doel van een organisatie leidend moet zijn. Daarom kan zij zich best voorstellen dat MVO Nederland over een aantal jaar wordt opgeheven als blijkt dat het doel is gehaald.

Positie
Voordat Maria van der Heijden directeur van MVO Nederland werd richtte zij de sociale onderneming Women on Wings op waarmee zij een miljoen banen voor vrouwen op het platteland in India wil realiseren. Daarvoor werkte zij onder andere op de communicatieafdelingen van Rabobank en FloraHolland.

Persoon
Maria van der Heijden groeide op een boerderij op. Daardoor heeft zij het belang van de natuur en de seizoenen van jongs af aan meegekregen. Zij heeft het gevoel dat wij als mensen een beetje losgekomen zijn van de natuur en vindt dat het tijd is om dingen anders te doen. Haar motto: Haastige spoed is goed.

In onderstaand duo-interview spreekt Maria van der Heijden met directeur Frans Rooijers van CE Delft over de manieren waarop het bedrijfsleven in beweging kan komen, leiderschap en welke rol MVO Nederland daarin speelt. “Ik geloof erin dat missie-gerelateerd leiderschap vraagt om een intrinsieke motivatie. Het vraagt om leiderschap waarbij je heel erg gefocust bent op impact realiseren.”