Wieger
Droogh

CEO

Suez

Informatie

Naam

Wieger Droogh

Bedrijf

Suez

Functie

CEO

Wie is Wieger Droogh?

Wieger Droogh is algemeen directeur van Suez. Het bedrijf maakt een transitie door van traditionele afvalinzamelaar naar een grondstoffenbedrijf. Op deze manier wil het bedrijf een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Positie

Wieger Droogh is algemeen directeur bij Suez. Suez is één van de grootste afvalbedrijven van Nederland. Suez verandert van traditioneel afvalinzamelingsbedrijf naar een afvalverwerkings- en grondstoffenbedrijf. Die verandering is noodzakelijk om op de lange termijn te blijven bestaan. Door waarde te creëren uit afval zet Suez in op een toekomstig verdienmodel.

Resultaat

De verandering van traditioneel afvalinzamelingsbedrijf naar een afvalverwerkings- en grondstoffenbedrijf maakt Suez niet alleen, daarin neemt het bedrijf ook concullega’s en de overheid mee. Zo startte Suez samen met Renewi een proef waarbij zij gezamenlijk commercieel afval inzamelen in Gouda. De proef leverde daar concrete, direct zichtbare oplossingen op. Zoals minder verkeersdrukte doordat er minder inzamelwagens in de binnenstad reden. Daarnaast verminderde deze aanpak de uitstoot van schadelijke stoffen.

Persoon

In 1997 studeerde Wieger Droogh af aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Voordat hij in 2008 bij Suez begon, werkte hij onder andere als afdelingshoofd bij het Openbaar Ministerie,  als senior managing consultant bij IBM en als senior consultant bij Price Waterhouse Coopers (PWC).

De interesse voor duurzaamheid ontwikkelde Wieger Droogh bij Suez. Nu wil hij intern en extern mensen inspireren zich in te zetten voor de circulaire economie. Lef, ondernemerschap en motivatie zijn volgens hem cruciaal. Hoe hij dat zelf toepast, vertelt hij in een podcast met presentator Paul van Liempt.