Evert
den Boer

CEO

Greenchoice

Informatie

Naam

Evert den Boer

Bedrijf

Greenchoice

Functie

CEO

Wie is Evert den Boer?

Evert den Boer is CEO van energiebedrijf Greenchoice. Zijn bedrijf wil volgend jaar volledig duurzame energie leveren.

Profiel en resultaat
Het Nederlandse energiebedrijf Greenchoice levert uitsluitend groene energie. Met meer dan een half miljoen klanten, levert het Rotterdamse bedrijf voor 95 procent duurzaam opgewekte energie. Volgens directeur Evert den Boer is het mogelijk dat in 2020 alle energie afkomstig is uit duurzame bronnen, maar er is nog een lange weg te gaan. “Steeds meer bedrijven maken beleid rondom duurzaamheid. Ook gemeentes en overheden geven invulling eraan. Bedrijven durven vrijwel niet meer te investeren in fossiele energie.” 

Draagvlak is volgens Den Boer het grootste struikelblok voor de energietransitie in Nederland. Daarmee bedoelt hij onder meer het verkrijgen van vergunningen voor de komst van zonne- en windmolenparken. De oplossing is volgens Den Boer dat gebruikers meer moeten worden betrokken in het proces. “We laten gebruikers via crowdfunding participeren in zonne- en windparken.” Ook collectieve stroomafname door een groep buurtbewoners of woningcorporaties kan het perspectief op duurzame energie veranderen. “Waar mensen eerst kritisch waren, ontstaat nu steeds meer enthousiasme en volgt een grote groep de voorhoede.”   

Positie
Den Boer groeide op in Zeeland in een gezin met drie kinderen. Hij komt uit een energiefamilie: zijn vader werkte als bedrijfsdirecteur bij de kerncentrale in Borssele. De maatschappelijke discussie die daar in de jaren ’80 over oplaaide, werd ook thuis aan tafel gevoerd. Den Boer studeerde toegepaste geofysica aan de Technische Universiteit Delft. Zijn opleiding stond garant voor een internationale carrière: bij zijn eerste baan bij Shell reisde hij de wereld rond. Later verhuisde hij met zijn gezin naar Denemarken waar hij bij het energiebedrijf Dong Energy werkte. Daar keek hij vol bewondering naar hoe de Denen zich actief inzetten voor een duurzame samenleving. Achteraf bleek deze periode in Denemarken het omslagpunt voor Den Boer te zijn naar een duurzame carrière.