Marjan
Minnesma

Directeur

Urgenda

Informatie

Naam

Marjan Minnesma

Bedrijf

Urgenda

Functie

Directeur

Leeftijd

54

Wie is Marjan Minnesma?

Marjan Minnesma is directeur van Urgenda. De stichting heeft als doel Nederland sneller duurzaam te maken. Onder andere door de Nederlandse Staat voor de rechter te slepen.

Persoon

Marjan Minnesma vond de natuur als kind al interessant. Als studente gaf ze die interesse concreter vorm, toen ze na bedrijfskunde en filosofie een studie milieurecht volgde. Hierdoor kwam ze voor het eerst met klimaatverandering in aanraking. De urgentie van het probleem werd voor haar het meest voelbaar toen ze kinderen kreeg: ‘Als je naar de huidige statistieken kijkt, leven zij straks in een wereld die je niemand toewenst. Daarom wil ik nú iets doen.’ In 2011, 2012 en 2013 stond Marjan Minnesma op nummer één van Trouw´s Duurzame 100.

Positie

Na verschillende posities bij Novem, Greenpeace en een aantal universiteiten te hebben bekleed, richtte Marjan Minnesma samen met hoogleraar Jan Rotmans de stichting Urgenda op. De naam Urgenda verwijst naar de urgentie van klimaatverandering: het is een samentrekking van Urgente Agenda. De stichting streeft naar een circulaire economie die draait op duurzame energie en groene grondstoffen. Als directeur wil Marjan Minnesma laten zien dat klimaatverandering aanpakken kán, als we het maar willen.

Resultaat

In 2009 importeerde Urgenda de eerste elektrische auto’s om elektrisch rijden betaalbaar te maken. In 2010 volgde ‘Wij Willen Zon’, een collectieve inkoopactie van 50.000 zonnepanelen aan burgers. Hierdoor daalde de prijs voor een complete set zonnepanelen met ruim 30 procent. In 2014 realiseerde Urgenda energieneutrale huizen voor maximaal € 35.000.

De Klimaatzaak van 2015 zorgde voor veel media-aandacht. Urgenda daagde de Nederlandse Staat voor de rechter wegens te weinig inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen. In juni 2015 besliste de rechter in het voordeel van Urgenda, waarna de Staat in hoger beroep ging. In oktober 2018 was het gerechtshof nog stelliger: de Staat moet de uitstoot vóór eind 2020 met minimaal 25 procent terugdringen ten opzichte van 1990.