23-04-2012 20:12 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Apple lanceert wereldwijd een primeur. De gadgetfabrikant start eind 2012 met de bouw van het eerste datacentrum ter wereld dat 100 procent op groene stroom draait. Het bedrijf ontkracht hiermee de kritieken die zij van Greenpeace ontving op haar ‘vuile datacentra’.

Afgelopen weekend maakte Apple bekend dat zij volgend jaar start aan de bouw van een datacentrum dat volledig draait op hernieuwbare energiebronnen. De aanleg van het centrum bevindt zich in Oregon, in het Noordwesten van de VS.

“Het datacentrum wordt volgend jaar vlot uitgebreid en daarnaast zal ook de bouw van een groen rekencomplex starten”, legt Apple woordvoerster Kristin Huguet uit. “Apple wil niet alleen het groene energieverbruik van het centrum verhogen, maar uiteindelijk zal het volledig op hernieuwbare bronnen moeten gaan werken.”

De waarheid

Apple strijdt al tijden met Greenpeace om het energieverbruik en de energiebronnen van haar datacentra. Momenteel is volgens de Clean Energy Index van Greenpeace het merendeel van de stroom afkomstig uit kool- en kerncentrales. Ook Microsoft en IBM scoren niet hoog in de index.

Echter als enige weerlegt Apple sterk de waarheid van de negatieve index cijfers. “De cijfers kloppen niet en zijn overdreven,” stelt Huguet tegenover Webwereld.

Volgens datacentrumexpert Dirk Harryvan van Mansystems, full service dienstverlener in management software, ligt de waarheid in het midden.

“Greenpeace hamert puur op groene stroom, maar laat de efficiëntie van de datacentra, wat eigenlijk zwaarder weegt, buiten beschouwing. Daarentegen noemt Apple onzinnige cijfers over haar energieverbruik, het bedrijf blijft namelijk altijd geheimzinnig over de waarheid,” aldus Harryan.

Transparantie

Om te verbeteren zou Apple meer transparantie kunnen verschaffen over de efficiëntie en het energieverbruik van haar datacentra. Bijvoorbeeld aan de hand van de PUE, Power Usage Effectiveness, de meest gangbare meting voor de efficiënte van datacentra.

PUE berekent de waarde door het totale energieverbruik van een datacenter te delen door het verbruik van de computerapparatuur en wordt ook al gebruikt door sociaal netwerkmedium Facebook.

Bron: Elsevier

Foto: HDScorp