18-12-2015 16:01 | Door: Dimitri Reijerman

PostNL heeft samen met softwarbedrijf Dinalog een webapplicatie ontwikkeld waarmee gemeenten kunnen uitrekenen of de bouw van een stadsdistributiecentrum levensvatbaar is.

De tool maakt de berekeningen op basis van relevante data over het beoogde gebied. Onder andere het type pakket of zending, het distributiecentrum, de toegestane snelheid, de geografische ligging, eventuele toegangsgeboden, tijdsvensters en de verschillende typen voertuigen worden meegewogen.

Door een aantal prestatie-indicatoren in te voeren kan het model aangeven of de bouw van een stadsdistributiecentrum economisch haalbaar is. Ook geeft de software, die als een webapplicatie aan de eindgebruiker wordt aangeboden, ook andere aanbevelingen geven, bijvoorbeeld het inzetten van fietsvervoer of elektrische bestelbusjes.

Levensvatbaarheid stadsdistributiecentrum

Met name grotere gemeenten hebben interesse in stadsdistributiecenta omdat pakketbezorging met busjes hand over hand toeneemt met vervuiling en verkeersproblemen tot gevolg. In stadsdistributiecenta worden pakket- en poststromen verzameld en op een duurzame manier verder vervoerd. De ontwikkeling van dergelijke centra aan de rand van de stad moet wel rendabel zijn. PostNL en Dialog denken met de tool daar een onderbouwd antwoord op te kunnen geven.

Bron: Dinalog | Foto: PostNL