21-04-2016 12:01 | Door: Dimitri Reijerman

Jedlix, een start-up die door Eneco is gefinancierd, heeft onder de naam Ichargesmart een app uitgebracht die eigenaren van elektrische auto's assisteert bij goedkoop en duurzaam laden.

De app, beschikbaar voor Android en iOS, maakt het mogelijk om elektrische auto's en plugin-hybrides te laden op de momenten dat er er veel duurzame energie op basis van wind of zon beschikbaar is. Als een auto-eigenaar zijn voertuig aan een laadpaal hangt en hij de gewenste vertrektijd instelt, zorgt de software ervoor dat de accu's zich met zoveel mogelijk duurzaam opgewekte stroom vullen, zo belooft het recent gestarte Jedlix.

Jedlix app

Naast een duurzame laadbeurt levert de app de eindgebruiker ook een kostenbesparing op. Dit kan oplopen tot circa € 1 per laadbeurt doordat de Ichargesmart-app de fluctuerende energieprijzen slim benut. Dat kan bijvoorbeeld 's nachts zijn, wanneer de windparken van Eneco duurzame stroom aan het net leveren en de prijs lager is.

Ook voor energieleveranciers biedt het platform van Jedlix voordelen. Zo kunnen voertuigen die op deze wijze 'slim' laden een buffer vormen voor de tijdelijke opslag van duurzame energie. Daarmee zijn pieken te vermijden en blijft het elektriciteitsnet stabieler.

Laden via EVnetNL

De start-up zegt dat de app momenteel te gebruiken is bij vierhonderd laadpunten van EVnetNL. Later dit jaar moeten alle 3.000 publieke laadpalen van EVnetNL met de software samenwerken. De dienst moet in een latere fase ook beschikbaar komen op andere laadnetwerken en voor het thuis opladen, al dan niet direct via de auto. Eneco doet al proeven met Renault op dit gebied.

Bron: Jedlix | Foto's: Eneco