25-04-2016 16:45 | Door: Dimitri Reijerman

Onderzoekers aan de University of California hebben batterij op basis van nanodraden ontwikkeld met een gel-achtige elektrolyt. De 'wonderaccu' kan honderdduizenden malen opnieuw worden geladen zonder dat de capaciteit afneemt.

In een labomgeving ontdekten wetenschappers min of meer bij toeval dat een nanodraad-accu waarbij de gouden nanodraden bedekt zijn met een dunne laag beschermende gel tot meer dan 200.000 laad- en ontlaadcycli konden overleven. De toegepaste gel bestaat uit laagjes mangaandioxide. De gel voorkomt dat de nanodraden gaat oxideren.

Het hoge aantal laadcycli is zeer interessant voor de ontwikkeling van accu's die veel langer meegaan, bijvoorbeeld voor toepassingen in elektrische auto's, mobiele hardware of energieopslagsystemen voor huishoudens. Traditionele lithium-accu's kunnen momenteel slechts zo'n 7.000 laadcycli overleven en leveren na enkele honderden laadbeurten al een kwart van hun capaciteit in.

De onderzoekers willen met hun bevindingen proberen een daadwerkelijke accu te bouwen. Ook bekijken zij hoe de gel ook met andere materialen is te gebruiken, met name omdat de nanodraden van goud relatief kostbaar zijn. Mogelijk biedt het veel goedkopere nikkel kansen.

 

Bron: University of California | Foto: Foto: Martin Abegglen, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)