03-07-2016 09:45 | Door: Fitria Jelyta

Hewlett Packard (HP) wil in 2020 ontbossing volledig hebben gebannen uit zijn productketen door onder meer duurzaam papier in te zetten.

Dit maakt het technologiebedrijf bekend in zijn onlangs gepubliceerde duurzaamheidsverslag. HP zegt deze ambitie te behalen door alle papierproducten voor bijvoorbeeld printers en papierverpakkingen te verkrijgen uit duurzaam gecertificeerde of gerecyclede bronnen.

Strijd tegen klimaatverandering

Het concern geeft de voorkeur aan papier dat door het Forest Stewardship Council (FSC) is gecertificeerd als producten afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Dit initiatief sluit aan bij de ambities van HP om de gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Naast het gebruik van duurzaam gecertificeerd papier, streeft HP naar:

  • Het gebruik van hernieuwbare energie met 40 procent laten toenemen voor zijn wereldwijde activiteiten in 2020, met oog voor de transitie naar 100 procent hernieuwbare energie.
  • Het verminderen van de broeikasgasemissies met 25 procent in 2020.

Milieukwestie

“Klimaatverandering is de meest uitdagende milieukwestie van ons leven”, zegt Nate Hurst, Chief Sustainability & Social Impact Officer van HP. “HP streeft naar het nemen van een leidende rol in deze milieukwestie. Daarom blijven we meten en de milieu-impact van onze producten, activiteiten en keten van toeleveranciers beperken.”

In 2015 is het Amerikaanse techbedrijf er in geslaagd om vijf datacenters in Texas van duurzame stroom te voorzien. Hiervoor heeft HP een overeenkomst gesloten met SunEdison voor de aankoop van de stroomopbrengst van 112 megawatt aan windturbines. Mede dankzij dit initiatief heeft HP de CO2-voetafdruk in 2015 met 11 procent gereduceerd ten opzichte van het jaar 2014. 

Bron: HP | Foto: Wagner T. Cassimiro "Aranha", Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)