21-03-2014 11:12 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een internationale werkgroep heeft een nieuw meetinstrument ontwikkeld voor de energieproductiviteit in datacentra. Dat meldt The Green Grid, een internationale organisatie die zich inzet voor energie- efficiëntie in datacentra.

Het akkoord over de meetmethode voorziet in een gestandaardiseerde benadering en verslaglegging van energieproductiviteit (data center energy productivity of DCeP). De werkgroep van deskundigen uit onder meer de Verenigde Staten, Europa en Japan, heeft hierover vijf jaar onderhandeld.

Het gangbare instrument voor de industrie is de Power Usage Efficiency (PUE), dat eveneens door The Green Grid is ontwikkeld. PUE kijkt naar het totale verbruik en vergelijkt dat met de hoeveelheid stroom die nodig is voor de IT-infrastructuur. Een PUE van 2 betekent dat de helft van het totale stroomverbruik opgaat aan koeling, verlichting en ander niet IT-gerelateerd verbruik. Het optimum is een PUE van 1, waarbij het volledige energieverbruik ten goede komt aan dataverwerking.

 

Gedetailleerd

 

Volgens The Green Grid is DCeP gedetailleerder, omdat dit de energieproductiviteit meet. DCeP kwantificeert het effectieve of doelmatige gebruik van een datacentrum op basis van het stroomverbruik. Dit is per bedrijf te specificeren. Een kledingbedrijf zal doelmatig gebruik willen afzetten tegen de totale kledingverkoop, terwijl een zoekmachinedienst meet op basis van het aantal voltooide zoekopdrachten.

Zo stelt het meetinstrument bedrijven in staat de prestaties van hun datacentra ook werkelijk te verbeteren. Als de zoekmachinedienst hetzelfde aantal zoekopdrachten kan uitvoeren bij een lager energieverbruik, dan is de energie-efficiëntie toegenomen. Bij PUE was dat niet mogelijk. DCeP is volgens The Green Grid breder inzetbaar en flexibeler.

 

Vergroening

 

Investeren in energie-efficiëntie van datacentra is in meerdere opzichten belangrijk. Het helpt bij kostenbeheersing en  bij het terugdringen van CO2-uitstoot. Naar verwachting verdrievoudigt het wereldwijde dataverkeer tussen 2012 en 2017.

Hoewel datacentra steeds zuiniger opereren, neemt hun totale stroomverbruik toe. Door de groeiende capaciteitsvraag en stroomkosten is het voor de industrie essentieel om energie-efficiëntie goed te meten en te verbeteren. De aanbevelingen van de werkgroep kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Bron: The Green Grid | Foto: Wikimedia Commons