17-02-2015 19:03 | Door: Willemien Groot

Bedrijven in de Verenigde Staten kijken nauwelijks naar de energie-efficiëntie van hun datacentrum, terwijl ze wel zijn geïnteresseerd in de milieu-impact.

Dat blijkt uit een onderzoek van datacentrumprovider Green House Data onder 170 IT-professionals. Bijna alle respondenten, van systeembeheerder tot technisch directeur, hebben beslissingsbevoegdheid. De ondervraagden zijn bovendien zonder uitzondering van plan de komende drie jaar te investeren in hun IT-infrastructuur.

De respondenten in het onderzoek vinden dat de operationele kostenbesparingen die een groen datacentrum met zich meebrengen, zakelijk gezien een goede keus. Toch kijken zij bij hun keuze voor een datacentrum nauwelijks naar energie-efficiëntie of duurzaamheid. Minder dan een derde van de deelnemers aan het onderzoek verwacht bij de komende uitbreidingsplannen te kiezen voor een duurzaam datacentrum.

Goede voorbeeld

De resultaten van het onderzoek zijn een scherp contrast met de verduurzaming van de datacentra door multinationals als Apple, Microsoft en Google. Alle datacentra van Apple draaien op hernieuwbare energie.

Microsoft ziet toekomst in kleinschalige datacentra die geheel zelfvoorzienend zijn. In de Amerikaanse staat Wyoming heeft het concern een locatie geopend die in symbiose met een aangrenzende afvalzuiveringsinstallatie werkt. Google investeert in zonne- en windenergie voor zijn datacentra.

Kostenoverwegingen

De deelnemers aan het onderzoek van Green House Data waarderen de specifieke voordelen van een groen datacentrum, gericht op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en andere besparende maatregelen. Iets meer dan een kwart vindt de milieu-impact van een datacentrum heel belangrijk. Voor 33 procent geldt dat voor het totale energieverbruik.

Maar over het algemeen zeggen de respondenten energiebesparende maatregelen uit kostenoverwegingen belangrijker te vinden dan de CO2-voetafdruk van het datacentrum.

Green House Data heeft onder meer datacentra in de Amerikaanse staten Oregon, Wyoming en New York. Het concern investeert onder meer in energie-efficiëntie en compenseert de eigen CO2-uitstoot met certificaten.

Bron: Green House Data | Foto: GMaxell, via Wikipedia. (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven.nl)