10-04-2015 12:00 | Door: Willemien Groot

Techbedrijven als Microsoft, Facebook, Google en Yahoo zijn de drijvende kracht achter de groeiende vraag naar windenergie in de Verenigde Staten.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de American Wind Energy Association, dat later deze maand verschijnt. Volgens de AWEA sluiten bedrijven ieder jaar meer zogeheten Power Purchase Agreements af. Een langlopend contract voor de afname van stroom maakt het voor exploitanten aantrekkelijk de windparken te bouwen. Ze lopen immers geen financieel risico.

In 2014 was het bedrijfsleven verantwoordelijk voor 23 procent van alle nieuwe contracten. Het leeuwendeel kwam voor rekening van de technologiebedrijven. Nutsbedrijven tekenden in voor 65 procent. Het resenterende deel van de contracten is afgesloten door diverse andere partijen, zoals universiteiten. 

De belangenvereniging constateert dat windenergie aantrekkelijk is voor het bedrijfsleven door de belastingvoordelen, de gegarandeerde lage prijs per kilowattuur. Daarnaast speelt mee dat bedrijven in hun duurzaamheidsdoelstellingen de afname van schone stroom hebben vastgelegd. 

Lage prijs

Volgens de AWEA is er sprake van een duidelijke trend dat grote bedrijven de opbrengst van windparken kopen. Die weten zich verzekerd van een constante lage prijs van ongeveer $ 0,05 per kilowattuur. Langdurige contracten van soms dertig jaar bieden meer zekerheid dan de fluctuerende prijzen voor fossiele brandstoffen. 

De vraag naar elektriciteit groeit het hardst bij de technologiebedrijven. Vooral door de uitbreiding van bestaande en de bouw van nieuwe datacentra. In het afgelopen jaar sloten Amazon, Yahoo en Dow Chemical voor het eerst een contract voor windstroomafname. Google en Microsoft en Ikea stapten in een aantal nieuwe windparken. In 2014 is in de Verenigde Staten meer dan 12,7 gigawatt aan nieuwe capaciteit bijgebouwd, verspreid over 98 windparken in 23 staten.

Bron: AWEA | Foto: Samir Luther, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)