27-07-2015 09:07 | Door: Willemien Groot

Het energieverbruik van de ICT-bedrijven in Nederland is in 2014 slechts licht gestegen. De toename bleef beperkt, ondanks een forse groei in het dataverkeer door streaming- en cloud-diensten.

Het energieverbruik door ICT-bedrijven in Nederland steeg in 2014 met 0,7 procent ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit het ICT Sectorrapport van RVO Nederland. Ook in 2012, met een stijging van 1 procent, en 2013 (+0,6 procent) bleef de stijging in het energieverbruik beperkt. Het energieverbruik bedroeg in 2014 in totaal 16,2 petajoule.

Nederlandse ICT-bedrijven hebben in een convenant afspraken gemaakt over energiebesparende maatregelen in de sector. Het is de bedoeling dat het energieverbruik niet meestijgt met de toenemende hoeveelheid dataverkeer. Die groeit nog steeds met enkele tientallen procenten per jaar.

In het project Greening The Cloud werken bedrijven en kennisinstellingen als de Hogeschool van Amsterdam samen aan duurzame oplossingen. In totaal is voor 3,5 petajoule aan besparingen doorgevoerd.

Groene stroom

Het energieverbruik van de ICT-sector bestaat voor 98 procent uit elektriciteit. Uit de rapportage van RVO blijkt dat 71 procent van de elektriciteit die is aangekocht, van duurzame herkomst is.

Eerder kwam de internationale organisatie Hivos voor datacentra in Nederland tot de conclusie dat het verbruik van groene stroom toeneemt. Volgens Hivos is alleen de herkomst van de groene stroom niet altijd duidelijk. Stroom afkomstig van waterkrachtcentrales beoordeelt de organisatie niet als duurzaam, omdat er door de lage tarieven geen prikkel is om energie te besparen.

De branchevereniging Nederland ICT ziet dezelfde tekortkoming. De organisatie heeft RVO gevraagd om volgend jaar specifieker het type groene stroom te onderzoeken dat ICT-bedrijven gebruiken. In het eerstvolgende verslag moet daarover meer duidelijkheid zijn.

Bron: RVO | Foto: Floris Oosterveld, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)