24-08-2015 07:09 | Door: Dimitri Reijerman

De Amerikaanse ICT-sector maakt steeds meer gebruik van groene stroom. Tot 2020 kan dat aandeel groeien tot 48 procent van het totale stroomverbruik.

Dat concludeert het National Renewable Energy Laboratory, dat onderdeel uitmaakt van het Amerikaanse ministerie van Energie. Het onderzoeksinstituut bekeek hoe Amerikaanse ICT-bedrijven inspelen op hun groeiende energiebehoefte en in welke mate daarbij duurzaam geproduceerde stroom wordt afgenomen.

Uit de cijfers blijkt dat ICT-bedrijven grootverbruikers zijn: de 113 onderzochte ICT-bedrijven verstookten in 2014 samen 59 miljoen megawattuur, goed voor 1,5 procent van de totale Amerikaanse energiebehoefte. In dat jaar was 14 procent, ofwel 8,3 miljoen megawattuur, afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.

De onderzoekers zijn positief over de toekomst: naar verwachting zal de Amerikaanse ICT-sector in 2020 31 tot 48 procent van zijn energiebehoefte weten te dekken uit hernieuwbare energiebronnen. Een belangrijke factor daarbij is in welke mate cloud computing door het gehele Amerikaanse bedrijfsleven wordt omarmd. Deze wijze van automatisering kan veel energie besparen.

Grote verschillen

Het National Renewable Energy Laboratory meldt verder dat 20 van de onderzochte ICT-ondernemingen duidelijke doelstellingen hebben voor het afnemen van duurzaam geproduceerde elektriciteit. Sommige bedrijven zouden streven naar slechts 8 procent, andere ondernemingen willen geheel op groene stroom gaan draaien. Het gemiddelde ligt op 64 procent.

Grote Amerikaanse internetondernemingen richten zich de afgelopen jaren in toenemende mate op projecten voor het afnemen van hernieuwbare energie. Zo zegt Apple grote stappen te hebben gezet in het reduceren van zijn CO2-uitstoot, al moet er in de reusachtige toeleveringsketen nog veel gebeuren.

Ook Google investeert flink in groene projecten. Zo heeft het geld gestoken in diverse windmolen- en zonneparken. Het bedrijf krijgt echter ook kritiek op zijn beleid: Google zou zich schuldig maken aan 'greenwashing'. Desondanks kondigde Google in juni nog aan dat het de locatie van een voormalige kolencentrale wil gaan gebruiken voor de bouw van een groen datacentrum.

Bron: National Renewable Energy Laboratory | Foto: Arthur Caranta, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)