19-09-2015 09:20 | Door: Thijs ten Brinck

De Avans Hogeschool en de ICT-onderwijsorganisatie Surf hebben onderzoek gedaan naar de klimaatimpact van het hoger onderwijs, en naar kansen om opleidingen te verduurzamen.

Van de totale CO2-uitstoot van de Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam is 85 procent toe te wijzen aan de mobiliteit van personeel en studenten, schrijft Surf in het rapport.

macbook

Met besparen op woon-werkverkeer, via online colleges of slimmere roostering, is voor de onderwijsinstellingen dan ook veel duurzaamheidswinst te behalen.

Roosters

Het onderzoek brengt naar voren dat ICT de beste gereedschappen biedt om het onderwijs te verduurzamen. Niet alleen via het aanbieden van onderwijs op afstand, maar ook om het bestaande onderwijs te stroomlijnen en gebouwinstallaties in het onderwijsvastgoed efficiënter in te regelen. 

Door contacturen te groeperen kunnen studenten bijvoorbeeld in plaats van vijf halve dagen per week, drie langere dagen maken. Dat voorkomt al veel reisbewegingen. 

Internationale online campus

Veel van de geïnterviewde betrokkenen zijn huiverig om het directe contact met studenten op te geven. Dat zou volgens hen ten koste gaan van de onderwijskwaliteit. Het rapport signaleert wel een verschuiving in het denken over contacturen.

“Begeleiding via Skype, webinars en opgenomen hoorcolleges worden steeds meer gezien als contactonderwijs”, valt er in het rapport te lezen. De auteurs halen ook enkele onderzoeken aan die geen directe versschillen zien tussen het kwaliteitsniveau van fysiek en virtueel onderwijs.

Online onderwijsvormen zijn extra interessant om de CO2-impact van buitenlandse studenten, die naar Nederlandse onderwijsinstellingen komen, te reduceren. Het Nederlandse hoger onderwijs zet sterk in op het aantrekken van internationale studenten, maar beseft zich dat dat gepaard gaat met lange reizen, vaak per vliegtuig.  

Zo werkt de Hogeschool van Amsterdam mee aan de European Media Cloud Campus, een online variant van een echte campus.  

Universiteiten en hogescholen

Het rapport ziet met betrekking tot reisgedrag een belangrijk verschil tussen universiteiten en hogescholen. “In Nederland wonen 28 procent van de universitaire studenten thuis, terwijl dat percentage bij de hogeschoolstudenten op 57 procent ligt.”

Universitaire studenten kunnen daarom vaak op de fiets naar college, terwijl scholieren in het onderwijs met het openbaar vervoer of een eigen auto reizen. De Radboud Universiteit in Nijmegen schrijft zo slechts 6 procent van zijn CO2-impact toe aan reisgedrag van zijn studenten.

Het onderzoek van de Avans Hogeschool is gebaseerd op cijfers van en gesprekken met medewerkers van de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Open Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Universiteit en de Avans Hogeschool zelf.

Bron: Surf, Emerce, Scienceguide | Foto: Matthias Ripp (header) & i_yudai (side), via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)