11-11-2015 12:28 | Door: Thijs ten Brinck

In Tilburg bouwen Coca-Cola, FujiFilm, aardappelverwerker Agristo en geurstoffenproducent IFF samen een afvalwaterzuivering. De installatie is voor de bedrijven goedkoper en ontlast het waterschap.

De bouw van de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) is begonnen. Vanaf 2016 verwerkt de installatie jaarlijks 3.500 miljoen liter industrieel afvalwater van de vier betrokken bedrijven. Het waterschap De Dommel heeft een actieve rol in het project, dat zowel voor de vier bedrijven als het waterschap zelf voordelen biedt.

3.500.000.000 liter schoon water per jaar

“Doordat technologieën worden ingezet die zijn afgestemd op de afvalstromen van de vier bedrijven is het een duurzamer en goedkoper proces”, zegt Peter Glas, Watergraaf van Waterschap De Dommel. “De AWZI zorgt voor een betere waterkwaliteit en -kwantiteit. Voor onze rioolwaterzuivering is dit gunstig, omdat deze minder belast wordt en dat geeft ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.”

Energiebesparing

Het afvalwater van Coca-Cola, FujiFilm, Agristo en IFF voldoet na de behandeling in de AWZI aan de eisen om het direct op het oppervlaktewater van het Wilhelminakanaal te lozen. Afvalwatertransport naar de rioolwaterzuivering van De Dommel is daarmee niet meer nodig.

Technisch dienstverlener Cofely is verantwoordelijk voor de realisatie van het project. “Zuiveren doen we met membraantechnologie”, zei Hans Boot, COO Cofely Nederland in een eerder interview over samenwerking en duurzaamheid binnen het bedrijfsleven. “Het water is na de behandeling schoner dan het water in het Wilhelminakanaal, waarop het gezuiverde water geloosd wordt.”  

Directe herinzet van het schone water binnen de processen van de betrokken bedrijven behoort daarom zeker tot de opties. Daarnaast komt er op termijn misschien een slibvergister die de reststromen van de AWZI omzet in biogas. Ook zonder die extra’s bespaart de nieuwe installatie, dankzij de op de bekende verontreinigingen gespecialiseerde zuiveringsstappen, geld en energie. Midden 2016 moet de installatie bedrijfsklaar zijn.

Bron: Cofely | Foto: E. Dronkert, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)