17-11-2015 07:06 | Door: Thijs ten Brinck

De Technische Universiteit Delft werkt in een groot Europees onderzoeksproject aan het verwaarden van methaan dat nu nog verloren gaat in industriële processen en bij boorplatforms.

De TU Delft voert een onderzoeksproject aan waarin zeven kennisinstituten en drie bedrijven uit Europa samenwerken aan technologie om aardgas in te zetten in de chemiesector. De TU Delft brengt expertise in op het vlak van katalyse en het ontwerp van reactoren.

De productiesystemen van de meeste petrochemische bedrijven zijn nu nog ingericht op het gebruik van aardolie. Als energiebron heeft methaan, van alle fossiele bronnen, bij verbranding de kleinste klimaatimpact. Aardgas-, schaliegas- en ook biogasprojecten zijn mede daarom in opmars. Dat biedt ook kansen voor de petrochemische industrie.

Aardgasverspilling voorkomen

Binnen het onderzoek zoeken het Britse chemieconcern Johnson Matthey, ingenieursbureau Technip en de franse microgolfexpert Sairem samen met de universiteiten naar efficiënte reacties om chemische grondstoffen en halfproducten te maken uit methaan.

De focus ligt binnen het Adaptable Reactors for Resource- and Energy-Efficient Methane Valorization (Adrem)-consortium op plasma- en microgolftechniek. Het onderzoek heeft tot doel de productie van grotere chemische installaties 10 procent goedkoper te maken en meer duurzame elektriciteit te gebruiken in de processen.

De goedkopere reactortechniek moet het ook mogelijk maken om kleinere volumes aardgas, die nu vaak nog worden afgefakkeld, om te zetten in waardevolle chemicaliën als ethaan en etheen.

Het Adrem-project loopt tot 1 oktober 2019 en ontvangt een onderzoeksbudget van € 6 mln uit het Europese Horizon2020-programma.

Bron: TU Delft | Foto: Alex, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)