01-12-2015 13:33 | Door: Fitria Jelyta

De meest effectieve methode om de opwarming van de aarde aan te pakken is door energie-efficiëntie te bevorderen. In een whitepaper vertelt Interface op welke andere vlakken klimaatverandering wordt tegengegaan.

Hoewel de industrie-, transport- en bouwsectoren vooruitgang hebben geboekt om energie-efficiëntie te verbeteren, moet er nog veel gedaan worden om klimaatverandering tegen te gaan. Dat stelt Ramon Arratia, Sustainability Director bij Interface.

Volgens de tapijtfabrikant kunnen overheden en beleidsmakers een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van energie-efficiëntie door bijvoorbeeld nieuwe transparantie-eisen, productnormen en belastingen voor een hoog energiegebruik in productieprocessen vast te stellen.

Interface zegt haar energiegebruik voor productie te hebben gehalveerd door te investeren in onder meer HR-ketels, warmteterugwinningsystemen en door slim gebruik te maken van samengeperste lucht. Om klimaatverandering effectief aan te pakken, kunnen overheden daarom de ontwikkeling van nieuwe energie-efficiënte technologie stimuleren, stelt Interface.

Definitie CO2-arme economie

Tijdens de COP21-conferentie in Parijs wordt er veel gesproken over het financieren van een koolstofarme economie. Beleidsmakers zouden echter eerst de definitie van een CO2-arme economie moeten vaststellen, vindt Arratia.

Een succesvol klimaatakkoord bestaat volgens Interface uit afspraken om een netto nul-stijging van broeikasgas voor het einde van de eeuw te behalen. Daarnaast kunnen overheden gestimuleerd worden om hun duurzaamheidsambities met betrekking tot CO2-reductie elk jaar bij te stellen voor een hogere vermindering van CO2-uitstoot. 

Bron: Interface | Foto: NASA's Earth Observatory, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)