03-04-2013 17:40 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De 49 armste landen ter wereld hebben gezamenlijk besloten hun CO2-uitstoot te verminderen. Ze verwachten dat de rijke landen hen nu gaan volgen.

Tot nu toe legde een groep van minder ontwikkelde landen, verenigd als de Least Developed Countries (LDC), de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van de CO2-uitstoot volledig bij de geïndustrialiseerde landen neer. De rijke landen stoten immers het meeste uit en hebben tijdens hun ontwikkeling veel CO2 uit mogen stoten. De LDC-landen zijn echter ontevreden over het langzame debat over klimaatverandering bij de VN.

De landen die deel uitmaken van de Verenigde Naties debatteren al jaren over een beter klimaatbeleid, maar door onenigheid tussen de verschillende landen liepen de laatste klimaattoppen uit op decepties. Nu de LDC hebben besloten om gezamenlijk de CO2-uitstoot terug te dringen, laten ze zien dat ze niet langer op andere landen wachten maar juist zelf actie gaan ondernemen. Van een groep volgers willen ze een groep van leiders worden.

Tijd voor actie

De LDC-groep, bestaande uit vooral Afrikaanse en Zuid-Aziatische landen, vertegenwoordigen gezamenlijk 12 procent van de totale wereldbevolking en spelen daardoor een belangrijke rol bij de klimaatonderhandelingen van de VN. “Ik denk dat de minst ontwikkelde landen nu achter een lage CO2-uitstoot staan voor alle landen,” meldt Quamrul Chowdury, onderhandelaar van LDC. Hij dringt erop aan dat het voor de rijke landen nu ook tijd is om actie te ondernemen.

“Zij [de LDC-landen] zijn zelfs als eerste bereid om te helpen bij de wereldwijde CO2-uitstoot, terwijl zij hier het minst verantwoordelijk voor zijn,” aldus Chowdury. “Alle landen moeten meedoen met de NAMAs, maar ontwikkelingslanden moeten hierin worden ondersteund.” National Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) zijn door de VN opgestelde beleidsacties om de CO2-uitstoot te verlagen. Hierin wordt rekening gehouden met de verschillende landen en hun bijdrage in de klimaatverandering.

Chowdury ziet het besluit van de LDC-landen als een stap vooruit, omdat nu ook de ontwikkelingslanden accepteren dat alle landen hun uitstoot moeten terugdringen. Nu is het echter nog de vraag welke van de 49 arme landen als eerste actie onderneemt: een aantal landen heeft namelijk aangegeven alleen de CO2-uitstoot te verminderen wanneer alle landen uit de LDC-groep dit doen.

Bron: The Guardian

Foto: Manu25 via Wikimedia