17-04-2013 16:25 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Wereldwijd betalen bedrijven niet of te weinig voor hun impact op het milieu. Onderzoeksbureau Trucost schat deze kosten – externaliteiten – op $7.300 mrd.

Industrieën betalen in zekere mate voor hun milieu-impact. Maar alle industrieën hebben ook verborgen milieukosten, oftewel externaliteiten. De belangrijkste externaliteiten zijn volgens onderzoeksbureau Trucost het watergebruik, uitstoot van broeikasgassen, afvalproductie, luchtverontreiniging, landgebruik en vervuiling van water en bodem.

Bedrijven betalen niet voor hun impact op deze factoren, omdat de markt aanneemt dat er geen kosten mee gemoeid zijn. Volgens Trucost is dit onjuist: door externaliteiten vermindert de beschikbaarheid van bijvoorbeeld grondwater, schone lucht en biodiversiteit. Dit leidt bijvoorbeeld tot ziektes door luchtvervuiling, kosten waar de industrie niet voor op draait.

Trucost berekende de verborgen kosten van de industrieën wereldwijd, en kwam tot een schatting van $7.300 mrd (€5.600 mrd) per jaar.

Verliezen industrie

Trucost identificeerde de twintig sectoren met de meeste externaliteiten. Het onderzoeksbureau berekende dat al deze sectoren verlies zouden gaan draaien wanneer ze voor hun externaliteiten zouden gaan betalen. De cementindustrie spant de kroon met een verlies van 67 procent, de industrie die verantwoordelijk is voor gas- en olieboringen komt er met slechts 1 procent verlies het beste van af.

De onderzoekers van Trucost waarschuwen dat bedrijven in de toekomst steeds vaker voor externaliteiten zullen moeten gaan betalen. De reden daarvoor kan zijn dat de overheid ingrijpt, zoals met het introduceren van een CO2-markt. Maar dat is niet de enige mogelijkheid. Wanneer bijvoorbeeld grondwater schaars wordt, krijgt het vanzelf een prijs op de wereldmarkt. Bedrijven moeten dan opeens gaan betalen voor hun externaliteiten. Maar dan is het dus meestal wel te laat, vermoedt Trucost.

Foto: Wikimedia Commons