18-01-2016 09:35 | Door: Thijs ten Brinck

In maart 2016 start in het zuidoosten van Groningen een grootschalig proefproject naar de kansen van slimme energienetwerken en vraagsturing in het midden- en kleinbedrijf.

De achthonderd deelnemende bedrijven bieden in de proef een jaar lang zoveel mogelijk ‘flexpotentieel’ aan. Dat potentieel kan netbeheerder Enexis benutten om, bij pieken en dalen in het aanbod van windstroom, energie-intensieve apparatuur bij de bedrijven tijdelijk af te schakelen of juist iets eerder aan te laten springen.

Anticiperen op gunstige elektriciteitsprijzen

De technisch dienstverleners ICT en Cofely leveren de hard- en software om deze flexibiliteit beschikbaar te maken. Naast Enexis, ICT en Cofely zijn ook de Gemeente Groningen, kennisinstituut Energy Valley en energieleverancier Eneco betrokken.

Lagere energiekosten

De deelnemende bedrijven besparen in de proef op elektriciteitskosten. Ook voor de netbeheerder biedt de smart grid besparingskansen, zeker als het aandeel duurzame energie in de regio verder stijgt.

“Elektriciteit opslaan is technisch ingewikkeld en kostbaar. Daarom loont het om zelf flexibel met apparaten en processen om te gaan, om zo te anticiperen op gunstige of hoge elektriciteitsprijzen”, zegt Cofely. “Als het lukt om bedrijven flexibeler met hun elektriciteit te laten omgaan, hoeft netbeheerder Enexis minder te investeren in de verzwaring van publieke elektriciteitsnetten.”

De proef is volgens de betrokken partijen nu al de grootste ooit in Nederland. Bij succes breiden de aangesloten bedrijven en instituten de proef uit naar andere bedrijfsterreinen. Netbeerder Liander deed eerder in Flevoland een kleinere maar vergelijkbare proef. Daarin boden deeldemende bedrijven op vrijwillige basis flexpotentieel aan.

Bron: Cofely | Foto: Chris Combe, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)