25-01-2016 07:26 | Door: Thijs ten Brinck

Het Britse infrabedrijf Tarmac sluit zijn asfaltproductielocaties aan op het netwerk van de start-up Open Energi uit Londen. Hiermee ontsluit Open Energi een groot potentieel voor opslag van duurzame energie.

In de asfaltfabrieken van Tarmac staan, verspreid door Groot-Brittannië, tweehonderd grote asfalttanks. Daarin bewaart het wegenbouwconcern asfalt bij een temperatuur van 150 graden Celsius. Open Energi gaat deze elektrisch verwarmde tanks inzetten om het Britse elektriciteitsnet te ondersteunen.

"Onzichtbaar en onbetaalbaar"

“We zijn onzichtbaar voor onze klanten en tegelijkertijd onbetaalbaar voor de netbeheerder”, zegt Chris Kimmett, commercieel manager van Open Energi tegen Greentech Media.

Het asfalt in de grote tanks koelt als de verwarming een uur uit staat maar enkele graden af. Zonder dat Tarmac er in zijn bedrijfsvoering iets van merkt regelt Open Energi dat bij lokale overschotten aan elektriciteit de asfaltopslag tot iets boven de 150 graden Celsius opwarmt.

Daarmee bouwt Open Energi een buffer op voor als er op een later moment te weinig stroom beschikbaar is. 

Demand side management

Start-ups als Open Energi en het eveneens Britse Kiwi Power exploiteren voor bedrijven het potentieel dat bedrijfsprocessen bieden om flexibel met elektriciteitsgebruik om te springen. Daarmee spelen de start-ups in op variabele elektriciteitstarieven die voor grootverbruikers per dag, per uur of bij directe samenwerking met de netbeheerder zelfs per seconde verschillen.

Met de groei van duurzame en decentrale stroomopwekking in wind- en zonneparken nemen deze fluctuaties alleen maar verder toe. In Nederland spelen onder meer de start-ups Peeeks en Capacity Energy in op de kansen van de handel in deze ‘flexcapaciteit’.

Bron: Greentech Media, Tarmac, Open Energi | Foto: NOAA's National Ocean, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrifjsleven)