07-02-2016 09:41 | Door: Thijs ten Brinck

De big data-diensten van de Amsterdamse start-up EcoChain zijn gericht op verduurzaming van de maakindustrie door de hele productieketen.

Met de software van EcoChain kunnen bedrijven snel inzichtelijk maken waar in de productieketen de grootste milieu-impact tot stand komt, en hoe die het best is te reduceren. Daarmee is het een alternatief voor lijvige levenscyclusanalyse (LCA)-rapporten.

“Als je vroeger wilde weten hoe duurzaam een van je producten is dan kostte het antwoord op die vraag je € 20.000”, zegt Boudewijn Mos, CEO van EcoChain in DuurzaamBV Radio. “Wij bieden een abonnement voor € 175 per maand, voor een complete fabriek.”

Big data voor circulair ondenemen

EcoChain is als technologiebedrijf vooral geïnteresseerd in data, niet in rapportages. “Als je de data goed inzichtelijk maakt dan heb je steeds een actueel dashboard en heb je de rapportages niet meer nodig”, zegt Mos. “We bieden een compleet nieuwe manier van data-analyse, die draait naast de conventionele administratie van bedrijven.”

Daarmee is de LCA-aanpak direct geïntegreerd in de operationele werkzaamheden van een bedrijf. Zo is de duurzaamheidswinst van de switch van bijvoorbeeld een leverancier of transporteur direct terug te rekenen tot de impact van individuele producten.

Met de big data-oplossing kunnen bedrijven zich overal in de keten onderscheiden op duurzaamheidsaspecten. Dat maakt volgens Mos ook circulair ondernemen eenvoudiger.

“Een van de grote problemen met circulair ondernemen is hoe je het meetbaar maakt. De meningen verschillen sterk over hoe dit inzichtelijk te maken”, zegt de CEO. “Op basis van onze output kan een bedrijf precies zien waar het grootste deel van de milieu-impact zit. Op alle niveaus in het bedrijf, dus zowel op proces- als productniveau.”

EcoChain richt zich op alle industrieën maar ziet vooral veel gebeuren in de bouw- en infrasector. Door de rol die duurzaamheid krijgt in grote aanbestedingen is het voor bouwbedrijven extra belangrijk de milieu-impact betrouwbaar en helder inzichtelijk te maken. 

Foto: Touho_T, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrifjsleven)