17-02-2016 07:14 | Door: Thijs ten Brinck

De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) organiseert kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse energie-intensieve bedrijven over de reductie van energieverbruik.

De procesindustrie is een grootverbruiker van energie in Nederland. De 1.000 grootste verbruikers uit de industrie, samen verantwoordelijk voor 80 procent van de energieconsumptie, hebben afgesproken sterk in te zetten op energie-efficiëntie.

2 procent per jaar besparen

In 2020 moet het gemiddelde energieverbruik van de sector 30 procent lager liggen dan in 2005.

In Duitsland spelen vergelijkbare uitdagingen. Vertegenwoordigers uit de Duitse industrie komen daarom op uitnodiging van de DNHK naar Nederland om kennis over energiebesparing te delen met Nederlandse collega's, en om tips uit Nederland toe te passen in de eigen processen.

“Ook in Duitsland wordt de procesindustrie geconfronteerd met steeds strengere richtlijnen op het gebied van energie-efficiëntie", zegt exportadviseur Anna Gewering van de DNHK. "De daar opgedane kennis en ervaring kunnen ook in Nederland van pas komen bij het terugdringen van het energieverbruik.”

Op woensdag 2 maart organiseert de DHNK in opdracht van het Duitse Ministerie van Economische Zaken (BMWI) een bijeenkomst in Utrecht over het thema.

Bron: DNHK | Foto: michael marston, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)