22-02-2016 07:19 | Door: Thijs ten Brinck

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) onderzoekt met het bedrijf Hydron Energy uit Noordwijkerhout kansen om de productie van waterstof met duurzame stroom goedkoper te maken.

Hydron Energy is een producent van elektrolyzers, installaties die water met behulp van stroom omzetten in waterstof en zuurstof.

Goedkope en flexibele waterstofproductie

ECN en Hydron onderzoeken hoe deze elektrolyzers zijn te optimaliseren voor waterstofproductie met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Het opslaan van waterstof is eenvoudiger dan opslag van stroom. Met de variërende stroomopbrengst uit windparken of zonnecentrales kan een flexibele elektrolyzer duurzame waterstof produceren. Maar die flexibele inzet gaat wel ten koste van de levensduur van de waterstoffabrieken.

Levensduurverlening

Juist de duurste componenten, zoals electroden van edelmetaal, zijn overgedimensioneerd om toch een goede gebruiksduur te garanderen.

“Dit project biedt ons de mogelijkheid om de operationele eisen van onze betaalbare en efficiënte waterelectrolyse-technologie voor de opkomende markt van duurzame waterstofproductie verder te ontwikkelen”, zegt Sander ten Hoopen, directeur van Hydron Energy.

ECN en Hydron onderzoeken binnen het Electre-project met ondersteuning uit de Topsector Chemie en het platform Voltachem welke belastingswisselingen het sterkst bijdragen aan slijtage van de elektrolyzer-componenten.

Een Duits consortium van kennisinstituten kondigde onlangs aan zich sterk te maken om de regelelektronica voor de waterstoffabrieken goedkoper te maken met behulp van ervaringen uit de automotive industrie. Een van de opdrachten binnen Electre is het sluiten van internationale samenwerkingen.

Bron: ECN | Foto: liz west, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)