21-04-2016 13:45 | Door: Eelco Brandes

Groen Gas Gelderland is deze week begonnen met de start van een biomassavergistingsinstallatie die qua grootte in de top vijf van landelijke installaties terechtkomt. De fabriek is goed voor de volledige vergroening van de gashuishouding in een stad van 10.000 inwoners.

In de installatie worden drie soorten mest, gras en bijproducten verwerkt tot biogas. Dit biogas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Vervolgens kan het in het aardgasnetwerk ‘geïnjecteerd’ worden.

De biomassavergistingsinstallatie is in 2017 klaar en gaat jaarlijks ongeveer 72.000 ton biomassa uit de voornamelijk Gelderse gemeenten omzetten in 7 miljoen kuub groen gas. De CO2-reductie bedraagt bijna 8 miljoen kilo (7.743 ton) CO2 op jaarbasis.

Vermindering mestoverschotten

Het geconcentreerde fosfaat dat na de gasproductie overblijft, wordt volgens Groen Gas Gelderland, een samenwerking tussen Bio Energie Bergerden, Engie en Biogas Plus, als grondstof geëxporteerd. Zo draagt het fosfaat bij aan de vermindering van de mestoverschotten.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk gaf deze week het startschot voor de bouw van de grootste groen gas-fabriek van Gelderland. Deze komt in het glastuinbouwgebied Next Garden (voorheen glastuinbouwgebied Bergerden) in de Gelderse Lingewaard.

In het havengebied van Delfzijl realiseerde Eneco in 2013 de grootste zelfstandige biomassacentrale van de Nederland: Bio Golden Raand.

Bron: Engie