03-05-2016 14:20 | Door: Fitria Jelyta

In de World GHG Emissions flowchart toont ASN Bank de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Hieruit blijkt dat een kwart van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door kolenverbranding. 

Het diagram laat van begin tot eind zien waar de broeikasgassen vandaan komen en hoeveel van elk gas uiteindelijk in de atmosfeer terecht komt. Daarnaast geeft de flowchart aan welke sectoren het meeste bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen en welke bronnen zij daarvoor gebruiken.

Zo blijkt uit de flowchart dat 25 procent van alle broeikasgassen afkomstig is uit kolenverbranding. Ook is kolenverbranding verantwoordelijk voor de helft van de emissie die door verbranding van fossiele brandstoffen wordt veroorzaakt. Daarmee is kolenverbranding de meest vervuilende vorm van energiewinning, stelt de ASN Bank.

Groei wereldwijde uitstoot broeikasgassen

Eerder heeft de ASN Bank in 2013 een flowchart geactualiseerd in samenwerking met Ecofys en DuurzaamBedrijfsleven Media. In de flowchart van 2013 zijn gegevens gebruikt over 2010. De huidige flowchart maakt gebruik van gegevens over 2012. Hieruit blijkt dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen van 48.629 megaton in 2010 is gegroeid naar 51.840 megaton in 2012.

In totaal is 29 procent van de CO2-uitstoot afkomstig uit fossiele brandstoffen en industriële processen, blijkt uit de huidige flowchart. Industrie levert daarmee de grootste bijdrage aan de opwarming van de aarde, stelt de bank. Daarnaast blijkt uit de flowchart dat ontbossing ook verantwoordelijk is voor de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot door ontbossing is in 2013 echter met 2 procent gedaald ten opzichte van 2012.

Inzicht in klimaatprobleem

In 2000 is de World GHG Emissions Flowchart voor het eerst gelanceerd door het World Resources Institute, een onderzoekscentrum voor beleid op het gebied van grondstoffen en milieu. Sindsdien is de flowchart een van de meest gebruikte diagrammen om inzicht te geven in broeikasgassen en het klimaatprobleem. 

Download Flowchart

Bron: ASN Bank | Foto: Hoofdafbeelding: Tony Webster, Creative Commons, In tekst-afbeelding: ASN Bank (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)