27-05-2016 12:02 | Door: Eelco Brandes

Wageningen UR Food & Biobased Research wil een flinke stap zetten in de productie van itaconzuur en methacrylzuur voor hoogwaardige materialen, zoals verf en drukinkt. De stoffen, geproduceerd uit biomassa, gelden als interessante alternatieven voor bestanddelen die nu nog uit fossiele grondstoffen worden gemaakt.

In het project MethaForm werkt Wageningen UR samen met Archer Daniels Midland, EOC Belgium en Van Wijhe Verf aan de verdere ontwikkeling van itaconzuur en methacrylzuur als bouwstenen voor hoogwaardige materialen.

MethaForm sluit aan bij de ambities van de Topsector Chemie, die ernaar streeft dat Nederland in 2050 bekendstaat als hét land van groene chemie

“In het project werken we aan de verdere ontwikkeling van biotechnologische processen voor de productie van itaconzuur uit suikers en katalytische processen voor de productie van methacrylzuur op basis van itaconzuur”, aldus Daan van Es, projectleider van Wageningen UR.

“We willen aantonen dat het technologisch heel goed mogelijk is om waardevolle polymeren en materialen te produceren met behulp van deze biobased bouwstenen.”

Suikers omzetten

Itaconzuur kan worden verkregen door suikers biotechnologisch om te zetten. Wageningen UR heeft een proces ontwikkeld om methacrylzuur uit itaconzuur te produceren. Dit methacrylzuur wordt nu nog op grote schaal geproduceerd uit fossiele grondstoffen.

Polymeren van methacrylzuur worden gebruikt voor de productie van coatings en textiel, maar ook in alternatieven voor glas, zoals plexiglas.

In het project MethaForm willen de onderzoekers itaconzuur en metacrylzuur vergelijken in specifieke toepassingen. Beide bouwstenen lijken chemisch sterk op elkaar.

Daarnaast willen de onderzoekers aantonen dat de bouwstenen op dezelfde manier te verwerken zijn als de petrochemische varianten.

MethaForm sluit aan bij de ambities van de Topsector Chemie, die ernaar streeft dat Nederland in 2050 bekendstaat als hét land van groene chemie en behoort tot de top drie van producenten van slimme materialen.

Symposium

Het project is onderdeel van een grootschalig onderzoeksprogramma: Biobased Performance Materials (BPM). Op donderdag 16 juni wordt het vijfde BPM-symposium georganiseerd, dat ingaat op actuele biobased performance materials onderzoeksontwikkelingen.

Bron en foto: Wageningen UR (Cropped by DuurzaamBV)