17-06-2016 07:23 | Door: Eelco Brandes

De Noordzee moet de toekomstige duurzame energietuin van Nederland worden. Partijen met belangen in en rond de Noordzee onderzoeken daarvoor mogelijkheden voor geïntegreerde benadering van alle activiteiten ter plaatse.

De Nederlandse olie en gas exploratie en productie associatie (Nogepa) en Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) hebben tijdens het Gas meets Wind congres een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ook TNO, Tennet en Stichting Natuur & Milieu verbonden zich met hun handtekening aan deze overeenkomst.

De partijen zeggen te willen onderzoeken hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzaam, veilig, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem op de Noordzee. En tegelijkertijd werken aan een verbetering van het maritieme ecosysteem.

Manifest

Tijdens het congres tekenden NWEA's Hans Timmers en Jo Peters van Nogepea samen met de genoemde partijen het manifest ‘Coördinatie en Samenwerking in de Noordzeeregio’.

In dat manifest spreken ze af te onderzoeken of er gebruik kan worden gemaakt van elkaars kennis, ervaring en activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van geologie en ecologie maar ook waar het gaat om logistieke aspecten, over veiligheid en over onderhoud.

Onderzoeken

De onderzoeken worden opgestart in samenwerking met de Topsector Energie (TKI Gas en TKI Wind op Zee). Voorbeelden van onderzoek zijn het mogelijk aansluiten van productieplatforms voor olie of gas op offshore windparken.

De elektrificatie waarbij platforms hun processtroom betrekken van windparken zorgt voor een aanzienlijke besparing op de uitstoot van NOx en CO2. Voor de langere termijn valt te denken aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van verschillende vormen van energieopslag.

Ook de ontwikkeling van een breed dekkend energiesysteem van windparken en platforms op de Noordzee waar energie wordt gemaakt, opgeslagen en getransporteerd, met aansluitingen naar andere landen, behoort tot de mogelijkheden. Tenslotte kan door de samenwerkende partijen worden onderzocht of de offshore infrastructuur kan bijdragen aan het versterken van het ecosysteem op de Noordzee.

Bron: Nogepa | Foto: Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)