23-06-2016 14:21 | Door: Eelco Brandes

De vraag naar producten op basis van hernieuwbare stoffen stijgt. Daarom ontwikkelden de partners in de Green Deal Groencertificaten een methode van certificering. Producenten kunnen daarmee aantonen dat zij biomassa verwerken en duurzame grondstoffen leveren.

“Bedrijven maken chemische producten en kunststoffen in diverse processtappen”, aldus de partners van Green Deal Groencertificaten in een gezamenlijk statement. “Ze verwerken meerdere grondstoffen en halffabrikaten tot soms complexe eindproducten. Het is daarom belangrijk om biomassa in de productieketen te kunnen traceren.”

De green deal heeft minimumeisen gesteld aan de duurzaamheid van biomassa en aan transparantie bij handel en verwerking van biomassa door de hele keten heen. Bedrijven kunnen door gebruik te maken van door de Green Deal erkende certificeringsschema’s aantonen dat er naleving plaatsvindt van deze duurzaamheidscriteria en onafhankelijk controle is op het aandeel biomassa in een half- of eindproduct.

Alleen die certificeringsschema’s voor biomassa worden door de Green Deal erkend, die minimaal de door de green deal geformuleerde duurzaamheidscriteria hanteren en die bovendien voldoen aan een set van kwaliteitseisen voor de certificeringsschema’s zelf.

Best practises

Zowel de duurzaamheidscriteria voor de biomassa als de kwaliteitscriteria zijn tot stand gekomen in een multi-stakeholderdialoog samen met het Duitse INRO-initiatief. Op de website van Green Deal Groencertificaten, die mede tot stand is gekomen dooor RVO Nederland (RVO.nl), is een aantal best practises te vinden van onder meer FrieslandCampina.

Erik de Ruijter, directeur beleid en advies NRK, zegt namens de partners: "Het Groencertificaat waarborgt de inzet van biomassa in hoogwaardige producten. Tevreden gebruikers dragen daarmee bij aan behoud van grondstoffen en verlagen zo de CO2-uitstoot."

Bron: RVO.nl | Foto: Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBV)