28-06-2016 15:55 | Door: Eelco Brandes

Bodemenergiesystemen presteren beter dan voorheen. Dit komt doordat gebouwbeheerders daar steeds beter vat op hebben.

Dit komt naar voren in een onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het rendement van een bodemenergiesysteem blijkt uit diverse factoren.

Een belangrijke factor is onder meer het temperatuurverschil tussen de warmte- en koudebron. Globaal geldt: hoe groter het verschil, hoe beter de energiebalans. Een goede balans zorgt ervoor dat de brontemperaturen goed blijven.

Ook de verpompte hoeveelheid grondwater is van belang. Hoe meer energie er per verpompte kuub water uit wordt gehaald, hoe beter.

Beter onderhoud

RVO.nl liet 125 open systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO) op bovenstaande drie factoren analyseren. Het onderzoek is een update van eerdere onderzoeken uit 2006 en 2009.

Uit de update blijkt dat de systemen veel minder water verpompen tussen de warmte- en koudebron. Waarschijnlijk komt dit door een beter beheer en onderhoud van de systemen, aldus het onderzoek.

Temperatuurverschil gelijk

Het gemiddelde temperatuurverschil over de bronnen blijft nagenoeg gelijk: die verschoof van 4,4 graden Celsius naar 4,6 graden Celsius. Positief is dat er wel systemen zijn met een temperatuurverschil tussen 7 en 10 graden Celsius. Verder zijn de open WKO-systemen in Nederland over het geheel meer in balans dan in 2006 en 2009.

Het rapport van RVO.nl is hier te downloaden.

Bron: RVO.nl | Foto RVO.nl (Cropped by DuurzaamBV)