05-07-2016 07:10 | Door: Eelco Brandes

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant trekt voor de periode 2016-2019 € 9,1 mln uit voor projecten op het gebied van de biobased economy.

Dat biedt met name een impuls voor West-Brabant, een regio die zich specialiseert in biobased economy. Voorwaarde voor investering door de provincie is dat door bijdragen van andere overheden, het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen er in het totaal minimaal € 20 mln wordt geïnvesteerd. Hiermee wordt een basis voor verdere investeringen van ondernemingen gelegd.

De nieuwe tranche voor 2016-2019 bouwt volgens Noord-Brabant voort op een eerdere succesvolle impuls. In de periode 2010-2015 heeft de provincie € 13,5 mln vrijgemaakt om ontwikkelingen in de biobased economy te bevorderen.

Daarvan is € 10 mln belegd in het Biobased Brabant Fonds dat door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij wordt beheerd. Dit heeft ertoe geleid dat door bijdragen van andere provincies, ontwikkelbedrijven en kennisinstellingen, in totaal circa € 25 mln aan publieke middelen beschikbaar kwamen.

Uit onderzoek van de Avans Hogeschool (Centre of Expertise Biobased Economy) blijkt dat het bedrijfsleven in de 2014 en 2015 ruim € 200 mln in biobased economy heeft geïnvesteerd.

Biobased banen

Volgens een recente studie van Deloitte heeft Zuidwest-Nederland alle potentie om uit te groeien tot een topregio op het raakvlak van de verwaarding van agrarische reststromen en toepassingen richting de chemie.

De verwachting is dat marktpartijen in Zuidwest-Nederland in de periode 2012-2020 € 600 mln investeren, wat er naar verwachting aan bijdraagt dat 15.000 banen behouden blijven en drieduizend nieuwe banen worden geschapen. “Een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in vooral West-Brabant in een sector die de toekomst heeft", vindt gedeputeerde Bert Pauli.

Biobased Delta

In Zuidwest-Nederland werken in de Biobased Delta het bedrijfsleven, overheden, waaronder de provincie en onderzoeks- en onderwijsinstellingen samen. Zo zijn er programmalijnen ontwikkeld, waarbij suiker als grondstof voor chemie wordt ingezet en hout door middel van bio-raffinage grondstof voor chemie en energie wordt.

Bron: Noord Brabant | Foto: Noord Brabant