15-07-2016 10:28 | Door: Eelco Brandes

Uit afval als gft, luiers, zeefgoed en mest bio-aromaten maken voor de chemische industrie. Daar gaat een consortium van maar liefst twaalf partijen de komende achttien maanden mee aan de slag.

Dit project van Shared Research Center Biorizon, met de naam Waste2Aromatics, is erop gericht de opbrengst van bio-aromaten te verbeteren, productiekosten te verlagen en het vertrouwen in de technologieën te vergroten door opschaling van laboratoriumschaal naar testschaal (liter per uur).

Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie: 40 procent van de chemicaliën is aromatisch van aard. Ze worden onder meer gebruikt voor het produceren van plastic. Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie en dat leidt tot een aanzienlijke uitstoot van CO2.

Werkwijze

Om bio-aromaten uit luiers, gft, mest en zeefgoed (papiervezels afkomstig van waterzuiveraars) te produceren, moet de (hemi)cellulose die in de organische fractie aanwezig is, worden omgezet naar furanen. Voor deze chemisch-katalytische conversie worden twee technologieën gebruikt die zich reeds op labschaal hebben bewezen: de superheated steam (SHS)-technologie en de bi-phasic reactor (BPR)-technologie.

Daarnaast is er veel aandacht voor de voorbehandeling van de afvalstromen, het benutten van restproducten en de business case. Het uiteindelijke doel van dit project is de oplevering van een blauwdruk voor een pilotfabriek voor de conversie van afval in furanen die tegen 2019 bij een van de afvalverwerkende bedrijven operationeel kan zijn.

Commerciële productie

Monique Wekking, business development manager van Biorizon/TNO: "Eind vorig jaar hebben we overtuigend bewezen dat het mogelijk is om furanen, de grondstof voor aromaten, succesvol op labschaal te kunnen omzetten uit afvalstromen zoals gft. Toen bleek de business case al veelbelovend en daarom schalen we nu verder op en werken we richting ons ultieme doel: commerciële productie van bio-aromaten."

€ 1,3 mln

In dit vervolgproject is de hele keten vertegenwoordigd. Van afvalbedrijven als Orgaworld, AEB, Twence, Vereniging Afvalbedrijven en Knowaste, tot waterzuiveraars als Stowa en Waternet, en van de organisaties Biobased Delta en Havenbedrijf Amsterdam, tot de ontwerper en bouwer van pilot facilities Zeton. Verder is met het petrochemisch bedrijf en producent van polymeren Sabic ook een gebruiker van aromaten vertegenwoordigd.

TNO coördineert het Waste2Aromatics-project onder de vlag van Shared Research Center Biorizon en levert in dit project ook de technologie die nodig is voor de conversie van de afvalstromen. Het project, dat een omvang heeft van ruim € 1,3 mln, wordt voor 46 procent gefinancierd door het industriële consortium en voor 53 procent door het Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Chemie.

bio-aromaten

Bron: Biorizon | Foto: TNO/public domain (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)