31-07-2016 07:41 | Door: Eelco Brandes

De Nederlandse chemiebedrijven hebben grote ambities voor 2020. Drie strategische doelstellingen moeten de sector daarbij helpen. In de derde editie van het drieluik wordt belicht: maatschappelijke waarde.

De chemische industrie in Nederland streeft naar een toekomst waarin de industrie concurrerend, duurzaam, innovatief en zorgvuldig kan ondernemen, schrijft de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) in het Beleidsplan 2016-2020.

Bovendien moet de sector groeien en internationaal kunnen excelleren, en worden gezien als een onmisbare schakel in de duurzame samenleving, aldus VNCI.

Om de chemiebedrijven in staat te stellen hun ambities te verwezenlijken, heeft de VNCI samen met zijn leden drie strategische doelstellingen geformuleerd voor 2020:

Maatschappelijke waarde

De maatschappelijke waarde van de chemische industrie in Nederland moet volgens het VNCI in 2020 tot uiting komen in nieuwe economische activiteit in Nederland die is gecreëerd. Het streven is dat tenminste vijf start-up’s zijn doorgegroeid naar productiebedrijven, aldus het rapport. 

Ook het personeel speelt de komend ejaren een belangrijke rol in de chemische sector. Het streven is dat werknemers tot hun pensioen fit, productief en professioneel up-to-date zijn. Dat is mogelijk omdat 95 procent van de chemiebedrijven structureel samen werkt met het onderwijs. Doordat in Nederland naar verhouding veel (Europese) hoofdkantoren van chemiebedrijven zijn gevestigd, liggen er kansen voor nieuwe medewerkers, aldus VNCI.

De chemische industrie moet in Nederland in 2020 een significante bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgassen conform afspraken in het Sociaal Economische Raad (SER) Energieakkoord. "Onze stakeholders waarderen de chemische industrie voor zijn rol in de verduurzaming van de samenleving en bij het oplossen van maatschappelijke problemen."

Dat Veranderende omgeving

De chemische industrie in Nederland moet deze ambitie volgens VNCI verwezenlijken in een sterk  veranderende omgeving. Zo neemt het belang van Europa in de wereld af en is de concurrentiekracht van de bedrijven aanzienlijk afgenomen in vergelijking met bedrijven buiten Europa, mede door de relatief hoge energie- en grondstofprijzen, aldus VNCI.

"Daarnaast is door toegenomen welvaart de risicotolerantie van de maatschappij verminderd en is door groei van ICT de roep om transparantie groter geworden. Verder komen er veel  (Europese) veranderingen in wet- en regelgeving op de branche af en vergrijst het arbeidspotentieel."

Belangrijk

Om deze strategische doelstellingen te behalen, is het volgens VNCI onder meer nodig dat er de komende jaren voldoende en goed gekwalificeerd personeel wordt opgeleid en aangetrokken, ook uit het buitenland. Daarnaast zijn reductie en flexibilisering van energie- en  grondstofgebruik en grondstofkosten nodig en moet het veiligheidsniveau nog verder omhoog.

Ook belangrijk is dat het gunstige klimaat voor R&D en innovatie behouden blijft en dat er grootschalige demoprojecten, pilot plants en first of a kind-fabrieken worden opgezet, inclusief realisatie van de hiervoor noodzakelijke mede door de overheid gefaciliteerde infrastructuur.

Positieve reputatie

Om de circulaire economie te bevorderen, moeten er door samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid circulaire waardeketens worden gecreëerd, valt te lezen in het rapport. "Ook dienen er condities te worden gecreëerd voor een snellere ontwikkeling van nieuwe duurzame producten en voor hun acceptatie in de markt."

Verder is het volgens VNCI belangrijk dat er wordt gewerkt aan een positieve reputatie van de chemische industrie en aan het vergroten van het draagvlak van de industrie bij de stakeholders en het algemeen publiek, door meer transparantie en duidelijkheid over het gebruik en de toegevoegde waarde van chemische stoffen.

Lees ook:

Chemische industrie in 2020: deel 1 concurrentiekracht

Chemische industrie in 2020: deel 2 license to operate

Bron: VNCI | Foto: public domain