08-08-2016 07:20 | Door: Eelco Brandes

Onderzoeksinstituut TNO verwacht dat nieuwe technologieën geothermie een belangrijke impuls gaan geven. Testen met ultradiepe geothermie zijn in volle gang en ook het toepassen van ’radiaal boren’ kan bijdragen aan een belangrijke capaciteitsverhoging bij het gebruik van aardwarmte.

Dat meldt TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). De snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van geothermie biedt kansen aan installateurs, architecten, bouwers van installaties, projectontwikkelaars en zelfs gemeenten, meent TNO.

"Samen met het bedrijfsleven hebben we aangetoond dat je een capaciteitsverbetering van 15 tot 30 procent kunt bereiken bij een kostenstijging van 5 procent."

TNO heeft onlangs een Technologiecluster (TC) op het gebied van geothermie afgerond, vertelt TNO’er Ronald den Boogert: "In een TC zoeken we samen met partners uit het mkb en andere geïnteresseerden naar commerciële toepassingen van innovatieve technologieën.”

In het eerste TC ging het om radiaal boren (zie afbeelding boven), een techniek waarbij met een systeem van extra boorgaten loodrecht op het oorspronkelijke boorgat, de opbrengst van een geothermische put aanzienlijk wordt verhoogt. “Samen met onze partners uit het bedrijfsleven hebben we aangetoond dat je een capaciteitsverbetering van 15 tot 30 procent kunt bereiken bij een kostenstijging van 5 procent."

Energie-intensieve sectoren

Radiaal boren is niet de enige innovatie, zegt Den Boogert, er zijn meer interessante ontwikkelingen: "Geothermie, ook bekend als aardwarmte, wordt daardoor commercieel steeds aantrekkelijker. Er ligt nu een serieuze businesscase voor toepassingen op grote schaal. Om te beginnen voor grootverbruikers van energie, bijvoorbeeld kassencomplexen.”

Hij vervolgt: “Je kunt ook denken aan grote koelhuizen, die gebruik maken van aardwarmte als duurzame energiebron. Als bedrijven gaan samenwerken dan kunnen ze aardwarmte nog efficiënter inzetten, met name als ze niet ver van de warmtebron afliggen. Daarna kun je met de restwarmte woonwijken verwarmen."

"De ontwikkelingen in geothermie gaan razendsnel en je moet bijblijven als ondernemer"

Systemen integreren

Maar eerst is er nog werk aan de winkel, stelt Den Boogert: "We gaan de systemen die we inzetten voor het toepassen van deze duurzame vorm van energie verder integreren. Daarvoor heb je de hele keten nodig: van bedrijven die aardwarmte oppompen via de ontwerpers en bouwers van installaties tot architecten, installateurs en projectontwikkelaars. Gemeenten kunnen ook geïnteresseerd zijn en zelfs het voortouw nemen. Dat gebeurt al in de stad Groningen, waar een groot project op stapel staat."

Nu aanhaken

De kansen liggen er en het is tijd om aan te haken, zegt Den Boogert. "De ontwikkelingen gaan razendsnel en je moet bijblijven als ondernemer. Een TC is de ideale manier om kennis op te doen en te delen.”

Het TNO denkt na over een nieuw TC, waarin bedrijven en instellingen uit de hele keten samen worden gebracht om te werken aan verbeteringen in de integratie van de systemen. “Dat is waar het eerst behoefte aan is. Ik nodig ondernemers die belangstelling hebben uit om contact op te nemen."

Bron: TNO | Foto: TNO (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)