10-08-2016 10:15 | Door: Eelco Brandes

De energierekening van huishoudens in Nederland valt op grond van de nieuwe tarieven bij een gelijkblijvend verbruik gemiddeld bijna € 100 lager uit dan een jaar geleden. Bij een standaard verbruik komt de jaarlijkse rekening met de tarieven van juli 2016 uit op € 1.672. Vooral elektriciteit werd goedkoper.

Dit meldt Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In juli zijn nieuwe energietarieven bekend geworden. De levering van elektriciteit werd € 31 goedkoper. Door een flinke verlaging van de energiebelasting in januari van dit jaar betalen huishoudens gemiddeld ook € 67 minder aan belasting op elektriciteit. Voor gas is de belasting juist gestegen.

CBS berekent de energieprijs aan de hand van een standaard verbruik, dat is gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van alle Nederlandse huishoudens. Deze berekeningsmethode wordt gehanteerd, omdat de belasting deels afhankelijk is van de verbruikte hoeveelheden. Dat maakt het lastig om een totaalprijs per kilowattuur of kubieke meter vast te stellen.

Belasting op gas omhoog

De prijs voor gas is vergeleken met vorig jaar nauwelijks veranderd, maar de prijzen voor de componenten waaruit de rekening is samengesteld zijn wel gewijzigd. Net als bij elektriciteit wordt naast de belasting zowel betaald voor de levering als voor transport. De energiebelasting op gas is per januari 2016 sterk verhoogd.

Daar staat tegenover dat gas wordt geleverd tegen een flink lagere prijs. Ook het transport is iets goedkoper geworden. Per saldo komt het standaardverbruik van een huishouden voor gas € 2 per jaar duurder uit.

De totale energierekening voor een huishouden bestond op basis van de tarieven van juli 2016 voor 44 procent uit belasting. Een jaar eerder was dit nog 40 procent. Door de verhoging van de energiebelasting op gas in januari 2016 is het aandeel belasting op gas gestegen van 44 naar 53 procent. Het aandeel belasting in de totaalprijs voor elektriciteit daalde van 33 naar 26 procent.

19 procent goedkoper

De prijzen voor energie zijn in tien jaar tijd gemiddeld 2,4 procent gestegen. Daarbij ontwikkelden de prijzen van gas en elektriciteit zich verschillend. De gasprijs nam toe met 18 procent, evenveel als de algemene prijsstijging in deze periode. Elektriciteit werd 19 procent goedkoper.

Begin 2008 ontstond er een flink verschil in de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit. De uiteindelijke gasprijs steeg doordat een korting die op de belasting gegeven werd, na een wetswijziging in zijn geheel overgedragen werd naar elektriciteit. Halverwege 2009 daalde de prijs van gas fors doordat de olieprijs lager werd.

Bron: CBS | Foto's: CBS en public domain