24-08-2016 09:38 | Door: Eelco Brandes

Er is een nieuwe versie geïntroduceerd van de tool voor warmtekoudeopslag (WKO). Dit digitale hulpmiddel laat zien of de grond geschikt is voor duurzame bodemenergie.

Op de WKO-tool staan ook duurzame sterprojecten: inspirerende best practices van bedrijven en particulieren die al gebruikmaken van bodemenergie. Rijkswaterstaat beheert deze tool en Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de sterprojecten.

Quick-scan bodemenergie

De WKO-tool gebruikt bestaande gegevens over de ondergrond. Hiermee kunnen bijvoorbeeld (overheids)instellingen, bedrijven en particulieren berekenen of ze geld kunnen besparen via een bodemwarmtewisselaar of open bron met warmtekoudeopslag.

De gebruiker kan een plek op de kaart aan klikken, voert een aantal variabelen in en de tool maakt een quick-scan. In de scan worden terugverdientijden van bodemenergie vergeleken met conventionele energiebronnen. Ook biedt de WKO-tool kaarten met verbods- en aandachtsgebieden. Op plaatsen waar drinkwater wordt gewonnen, zijn grondboringen namelijk verboden.

De nieuwe versie bevat ook kaarten van vrijwel alle Nederlandse grondwateronttrekkingen. Daarnaast is te zien of er bestaande bodemenergiesystemen in de buurt liggen

Lees hier alles over geothermische energie

Bron: RVO.nl | Foto: public domain