04-10-2016 07:02 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De klimaatconferentie in Parijs heeft een beweging in gang gezet. De vraag is niet langer wat onze ambitie moet zijn, maar hoe we deze gaan bereiken. Nu zijn doorzettingsvermogen en goede business cases nodig, constateert Manon van Beek van Accenture.

Vorige week bezocht ik het Springtij Forum en alleen al de reis naar Terschelling vind ik een belevenis. Wat een natuurpracht. Niet voor niets dat de Wadden door Unesco tot werelderfgoed is uitgeroepen en goed beschermd wordt. Zo’n uniek natuurgebied onderstreept voor mij dat we de aarde puur in gebruik hebben en ervoor moeten waken dat we de wereld beter achter laten. Dat is voor bedrijven niet anders.

Duurzaamheid

Gelukkig zijn steeds meer mensen en organisaties hiervan doordrongen. Op weg naar Springtij zat ik dus letterlijk in hetzelfde bootje met CEO’s, vertegenwoordigers van overheden, NGO’s, startups en kennisinstituten. Klaar om kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen en de bakens te verzetten op gebied van duurzaamheid. En dat is wat mij betreft gelukt.

"Er komen veel vragen op ons af en de antwoorden zijn niet altijd direct voor handen"

De term springtij associeer ik, net als veel mensen waarschijnlijk, met hoogwater. Maar in plaats van ons te laten overspoelen met de problemen en negatieve scenario’s komen op Springtij juist twee positieve stromen samen. Aan de ene kant de vloed van kennis en aan de andere kant innovatieve ideeën van koplopers. Die twee stromingen moeten samenkomen om echte vooruitgang te boeken.

Uiteindelijk heeft iedereen met duurzaamheid hetzelfde doel dat we vanuit verschillende invalshoeken kunnen invullen. Als die uiteenlopende achtergronden, van Greenpeace tot Shell, samen komen, in gesprek gaan en kennis delen, gebeurt er in ieder geval iets. Soms leidt dat tot botsingen, maar juist wrijving levert mooie resultaten op.

Energievoorziening

Tijdens alle sessies en discussies viel de ongedwongen sfeer op. Natuurlijk droeg de pracht van Terschelling daaraan bij. Toch was de sfeer zeker niet vrijblijvend. De tijd van alleen maar mooie plannen maken, is duidelijk voorbij. Er is concrete actie nodig. Mooi om te zien dat die noodzaak bij alle partijen doorgedrongen lijkt.

manon van beek

Ik zat bijvoorbeeld in de Energie & Klimaatjury. De casus was hoe we de zero-CO2, emissievrije energievoorziening in 2050, en liefst eerder nog, realiseren. Pleitbezorgers van verschillende stromingen, van radicale NGO’s tot energieleveranciers, ondernemers en wetenschappers deelden hun visie en actieplannen.

Ook getuigen en experts kwamen aan bod. Los van de uitkomsten, was het voor mij belangrijk om te merken dat de ambitie of het ‘wat’ niet meer ter discussie staat. Het gaat vrijwel alle betrokkenen momenteel om de ‘hoe’.

Het lijkt er sterk op dat de klimaatconferentie in Parijs echt iets in gang gezet heeft. Tegelijkertijd moeten de plannen en ideeën wel waargemaakt worden. Dat vraag doorzettingsvermogen, maar ook goeie business cases. Voor echte impact moeten de cijfers wel gewoon kloppen en optellen.

Innovatie

Innovatieve, verfrissende ideeën kwamen onder andere aan bod bij Startup on the beach. Op het strand presenteerden startups niet alleen hun ideeën, zij gaven ook aan waar hun uitdagingen liggen. Het publiek dacht vervolgens mee over oplossingen.

Voor Birds.ai (spreek uit: birds eye) leverde dat direct resultaat op. Dit bedrijf wilde aanvankelijk witte neushoorns in Afrika slim lokaliseren en beschermen met drones. Inmiddels is hun scope breder en zet Birds.ai artificial intelligence in om oogsten te optimaliseren en gewasverlies te verminderen.

"Door uitdagingen openlijk te bespreken, weten partijen, groot en klein, elkaar dus te vinden en kan er concrete versnelling ontstaan"

Om die plannen concreet te maken, willen het bedrijf toegang tot de landbouwsector. Het is ongelooflijk hoeveel concrete ideeën en hulp er loskwam bij het publiek. In dit geval deed DSM ter plekke een toezegging voor een pilotproject. Door uitdagingen openlijk te bespreken, weten partijen, groot en klein, elkaar dus te vinden en kan er concrete versnelling ontstaan.

Dit voorbeeld onderstreept de platformgedachte waarin Accenture stellig gelooft. We staan voor pittige doelstellingen, ongeacht of het nu gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot of het accelereren van de circulaire economie. Er zijn geen eenvoudige antwoorden op deze vragen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat iedereen buiten zijn eigen organisatiegrenzen durft te kijken en samenwerkt.

Voor mij en voor Accenture is dat niet anders. Ik heb bijvoorbeeld een aantal Nederlandse Bcorps ontmoet. Deze Benefit Corporations, in Nederland bijvoorbeeld Tony’s Chocolonely en Dopper, gaan niet alleen voor winst. Ze willen ook een positieve impact op de maatschappij, medewerkers en omgeving realiseren.

Koplopers

Dat roepen is onvoldoende. Als Bcorp moet je aan strenger sociaal-maatschappelijke criteria voldoen en uitblinken op milieu-impact, transparantie en corporate governance. Zulke ontmoetingen zetten me meteen aan het denken. Accenture hoeft dan niet per se een Bcorp te worden, maar het is wel ontzettend interessant om onszelf eens te toetsen aan die criteria. Ik weet zeker dat daar weer aandachtspunten uit komen waarmee we ook zelf weer verder kunnen komen.

Door een dergelijke kennismaking, besef ik dat wij, en eigenlijk iedereen in de wereld, zich momenteel in een fase van ‘permanent BETA’ bevindt. Er komen veel vragen op ons af en de antwoorden zijn niet altijd direct voor handen. Juist daarom vind ik het belangrijk dat we daar allemaal verantwoordelijkheid voor nemen en doen waar we goed in zijn. Niet alleen de koplopers. Om meters te maken moet iedereen meedoen. Met een goeie mix van langetermijndenken en actie nu, kunnen we uiteindelijk een betere wereld achter laten.

Manon van Beek is Country Managing Director, Accenture Nederland

Foto header: Sprintij | Foto Manon van Beek: Accenture