20-01-2014 11:47 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De uitstoot van CO2 verschuift van westerse landen naar opkomende economieën als China en India, stelt het IPCC.

´s Werelds rijkste landen besteden in toenemende maten hun CO2-uitstoot uit aan ontwikkelingslanden, blijkt uit een eerste opzet van een VN rapport. Het rapport is geschreven door het International Panel on Climate Change (IPCC) en gaat in op de verschuiving van CO2-vervuiling uit westerse landen naar opkomende economieën zoals China.

 

14 gigaton

 

De uitbesteding van CO2-uitstoot is vooral te danken aan de productie van elektronica, zoals smartphones en laptops, goedkope kleding en andere producten die worden gemaakt in ontwikkelingslanden. De producten worden niet in het land van herkomst geconsumeerd maar in Europa of de Verenigde Staten.

Volgens het rapport verwarmt de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen de planeet twee keer sneller in het eerste decennium van de 21ste eeuw dan de afgelopen dertig jaar.  Een groot deel van de CO2-uitstoot is afkomstig van kolencentrales die de Chinese fabrieken van energie voorzien.

Sinds 2000 is de jaarlijkse CO2-uitstoot van China en andere opkomende economieën meer dan verdubbeld naar 14 gigaton per jaar. Hiervan kan ongeveer 2 gigaton per jaar aan de productie van goederen bestemd voor export toegekend worden.

 

Volledige levenscyclus

 

De nieuwe elite uit Brazilië, Rusland, India en China (BRIC-landen) vliegen vaker en kopen meer auto’s die vervolgens klimaatverandering weer verder aanwakkeren.  De uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking is nog wel lager dan in Amerika en Europa. Een feitje dat regelmatig benadrukt wordt door de BRIC-landentijdens klimaatgesprekken om zo restricties in CO2-uitstoot af te weren. Daarnaast wijzen de BRIC-landen erop dat hun producten uiteindelijk eindigen in de Verenigde Staten en Europa.

“Als wij alleen kijken naar de ontwikkeling van onze nationale uitstoot dan mis je het volledige beeld van onze milieu-impact,” zegt Cynthia Cummis, een broeikasgasexpert bij het World Resources Institute. Ze voegt toe: “Wij moeten een beter begrip krijgen van de volledige levenscyclus van al de goederen en diensten die wij kopen en verkopen.”

Er is groeiend debat over hoe men de uitstoot afkomstig van geproduceerde goederen,  gemaakt in land X bestemd voor land Y, verantwoord kan toewijzen. “De consumenten die goederen importeren zijn ook deels verantwoordelijk voor de goederen die buiten hun eigen landsgrenzen worden geproduceerd,” aldus Cummis.

De eerste versie, een samenvatting van 29 pagina’s,  van het IPCC rapport wordt in april aangevuld door een volledig rapport.

Bron: The Guardian | Foto: Master Timothy via Flickr