26-06-2012 16:02 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een coalitie van zes NGO’s heeft een oproep gedaan aan de Europese Commissie om een ban te leggen op het gebruik van het krachtige broeikasgas SF6 in spanningskabels. SF6 is 23.000 keer krachtiger dan CO2.

De coalitie doet haar oproep naar aanleiding van een rapport van onderzoeksbureau CE Delft, waaruit blijkt dat de concentratie SF6 in de atmosfeer met een drastische snelheid toeneemt. Het SF6-gas, voluit zwavelhexafluoride genoemd, is 23.000 maal krachtiger dan koolstofdioxide en blijft 3000 jaar in de atmosfeer bestaan.

Volgens Ton Sledsen, woordvoerder van de milieuorganisatie van Natuur en Milieu, één van de NGO’s uit de coalitie, is het van groot belang dat de ban zo snel mogelijk ingevoerd wordt. "Je moet je de atmosfeer voorstellen als een badkuip. Daar wordt steeds SF6 bij gegooid, en omdat er geen natuurlijke afbraak is bouwt het alleen maar op."

Je moet je de atmosfeer voorstellen als een badkuip.Ton Sledsen, Natuur en Milieu

Als er niks aan de uitstoot van SF6 gedaan wordt, dan zal het aandeel van dit broeikasgas in de totale uitstoot stijgen van 1 à 2 procent nu naar 9 tot 19 procent in 2050.

Schakelapparatuur

Sinds dertig jaar wordt SF6 voor commerciële doeleinden gebruikt. De milieuorganisaties richten zich specifiek op de schakelapparatuur in spanningskabels, waar het gas gebruikt wordt als isolatie en om vuurbogen te voorkomen.

Uit het rapport van CE Delft dat in opdracht van Natuur en Milieu is geschreven, is gebleken dat de kosten voor alternatieve technologieën die geen SF6-gas gebruiken niet hoger zijn dan de huidige technologie. “Het is nu duidelijk dat er op de markt veel goede SF6-vrije schakelaars verkocht worden, er is nu geen enkele reden meer om de ban niet in te voeren”, aldus Sledsen.

Colosseum

De grootste zorgen baart het feit dat de hoeveelheden gas die vandaag worden uitgestoten over drie millennia nog steeds in de atmosfeer bestaan en daarmee een effect hebben op honderden toekomstige generaties. Sledsen: "Wanneer het Colosseum met SF6 gebouwd zou zijn, dan zouden we dat nu nog kunnen meten en de komende dertig generaties ook."

Wanneer het Colosseum met SF6 gebouwd zou zijn, dan zouden we dat nu nog kunnen meten.Ton Sledsen, Natuur en Milieu

Het schadelijke gas is extra in de belangstelling nu de Europese Commissie de richtlijnen uit 2006 wil herzien. Toen werd het gebruik van SF6 in onder andere dubbel glas, tennisballen en autobanden verboden. Met het verschijnen van het rapport van CE Delft hopen de NGO’s dat de ban op SF6 in schakelaars die werken op middenspanning (50.000 volt of lager) zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Naar alternatieven voor de hoogspanningsschakelaars zal nog extra onderzoek gedaan moeten worden.

Bron: Euractiv

Foto: 31dec