20-03-2017 07:15 | Door: Erik Verheggen

Voor het derde jaar op rij is de CO2-uitstoot in de wereld niet gestegen. Ook in het jaar 2016, toen de wereldeconomie ruim 3 procent groei liet zien.

Dat blijkt uit cijfers van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het IEA signaleert dat de afgelopen jaren een ontkoppeling van CO2-emissies en economische activiteit heeft plaatsgevonden, vooral door de groei van hernieuwbare energie, vervanging van kolencentrales door gascentrales en een toegenomen energie-efficiëntie.

In 2016 bleef de CO2-uitstoot ongeveer gelijk aan die in 2015 en 2014: in totaal 32,1 miljard ton. De wereldeconomie groeide vorig jaar met 3,1 procent, schat het IEA.

Volgens het agentschap daalde de CO2-uitstoot in de Verenigde Staten en China, de twee grootste producenten van CO2 in de wereld. In Europa bleef de uitstoot stabiel, terwijl in de rest van de wereld een toename zichtbaar was.

In de Verenigde Staten was de daling van de CO2-uitstoot met 3 procent, gelijk aan 160 miljoen ton, het grootst. Die afname werd vooral veroorzaakt door een verschuiving van kolen naar schaliegas. In het land dook de CO2-uitstoot naar het niveau van 1992, terwijl de economie sindsdien met 80 procent gegroeid is.

In Europa nam de vraag naar aardgas toe met 8 procent, terwijl de afname van kolenstroom daalde met 10 procent.

Optimisme

De ontkoppeling van groei en CO2-uitstoot is volgens het IEA reden tot optimisme. “Maar het is nog te vroeg om te concluderen dat de uitstoot zijn piek heeft bereikt”, zegt IEA-directeur Faith Birol in een persbericht.

In 2016 werd meer dan de helft van de groei van de energievraag ingevuld met hernieuwbare energie. Waterkracht was daarin de belangrijkste bron.

Volgens het IEA zijn innovatie en zorgen over klimaatverandering en luchtvervuiling de belangrijkste drivers van de ontkoppeling van economische groei en CO2-uitstoot. Het Agentschap wijst erop dat gelijkblijvende CO2-uitstoot niet voldoende is om de temperatuurstijging binnen de 2 graden Celsius te houden. 

Bron: IEA | Foto: Reinhard Tiburzy/Shutterstock