28-03-2017 12:04 | Door: Erik Verheggen

AkzoNobel versnelt zijn duurzaamheidsagenda. In 2050 wil de onderneming klimaatneutraal zijn en volledig draaien op duurzame energie.

Dat kondigt het bedrijf deze week aan. Volgens Ton Büchner, CEO van AkzoNobel, toont de nieuwe doelstelling de inzet op duurzaamheid van het concern: "We blijven kansen identificeren die ons verder helpen en de afhankelijkheid van onze industrie van fossiele brandstoffen verminderen. De nieuwe ambitie helpt ons hierin verder voortgang te boeken terwijl we tegelijkertijd een meetbare bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties."

Op dit moment is 40 procent het energieverbruik van AkzoNobel hernieuwbaar. In 2016 verbeterde bijna de helft van de bedrijfslocaties het energieverbruik.

De verbeteringen die het bedrijf doorvoert, zijn onderdeel van AkzoNobels ‘Planet Possible’-duurzaamheidsagenda. Naast het in kaart brengen van de weg naar nul CO2-uitstoot en 100 procent hernieuwbaar energiegebruik, moet ook het aanbod innovatieve producten en diensten waardoor klanten hun energiegebruik en CO2-impact kunnen verminderen, worden vergroot.

Duurzaamheid

“Het jaar 2050 staat voor de eindbestemming van een reis waarin wij al veel bereikt hebben”, stelt André Veneman, binnen AkzoNobel als corporate director verantwoordelijk voor duurzaamheid.

"Dit gaat over het op een succesvolle manier gebruikmaken van duurzaamheid als drijfveer voor innovatie, nieuwe technologieën, nieuwe samenwerkingen en nieuwe servicemodellen, wat uiteindelijk allemaal zal leiden tot een markttransitie.”

Veneman vervolgt: “Onze route richting een 100 procent hernieuwbaar energiegebruik gaat verder dan alleen de directe business-activiteiten; het gaat ook om het samenwerken met anderen om een bredere verandering in de samenleving te creëren. Die ontwikkeling willen wij versnellen. Het samenwerken zal een belangrijke rol spelen en wij zijn een van de koplopers als het gaan om samenwerkingsvormen waardoor duurzaam energieverbruik versnelt.”

AkzoNobel is betrokken bij diverse duurzaamheidsinitiatieven, vooral in Nederland. Dit varieert van het gezamenlijk inkopen van windenergie van twee nieuwe windparken en de overstap van gas naar duurzaam geproduceerde stoom als energievoorziening voor chemieproductie tot het onderzoeken naar de mogelijkheid van een waste-to-chemicals-fabriek in de Rotterdamse haven.

Bron: AkzoNobel | Foto: Aerovista Luchtfotografie/Shutterstock