15-04-2014 18:25 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het jaarlijkse duurzaamheidsrapport van Heineken laat vooruitgang zien. De Nederlandse bierbrouwer zorgde onder andere voor een verdubbeling van het aandeel duurzame energie.

Per hectoliter bier daalde de CO2-uitstoot van de multinational met 26 procent sinds 2008. Het resultaat is behaald door een hogere energie-efficiëntie bij de productie, en het gebruik van meer duurzame energie. Dit aandeel steeg van 9,3 procent in 2012 tot 18 procent in 2013.

Heineken verhoogde het gebruik van hernieuwbare energie door deze lokaal te produceren en door de aankoop van duurzaam geproduceerde elektriciteit voor zijn brouwerijen in onder andere Oostenrijk, België, Tsjechië, Nederland, Polen en Groot-Brittannië.

Het watergebruik bij de productie daalde met 0,1 liter water per liter drank ten opzichte van 2012. Meer reductie is mogelijk, niet alle brouwerijen zijn even ver in het nemen van waterbesparende maatregelen.

Heineken wil in 2015 20 tot 50 procent van haar grondstoffen duurzaam produceren. Hiervoor zijn procedures vastgelegd, alleen is niet duidelijk in hoeverre die duurzame productie al in gang is gezet. Een rapportagesysteem voor leveranciers moet nog geïmplementeerd worden.

Bron: Sustainablebrands.com, Heineken | Foto: Felixtriller via Flickr